कितें वापरचें? लेंस काय टिश्यू पेपर?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लेंस आनी टिश्यू पेपर हो आमचे जिणेंतलो गरजेचो भाग. तुमी जेन्ना खंयूय सूट- बूट घालून भायर सरतात आनी तुमकां थंडी जाल्ली आसल्यार नाक पुसपाची गरज आसता तेन्ना सदांच लेंस वा टिश्यू आपल्या वांगडा दवरात. पूण परत परत वापरपाक मेळपी लेंस काय टिश्यू पेपर बरो, हो प्रस्न तुमकां केन्ना पडला व्हय? जाल्यार आयज आमी हो तुमचो प्रस्न पयस करतलीं.
लेंस आनी टिश्यू पेपर हे दोनूय आमच्या मुळावे गरजेचो एक भाग जाल्यात. दुसर्‍या शतमानांत चिनांत कागदाचें उत्पादन सुरू जालें अशें मानतात. टिश्यू मेकअप काडपा खातीर आनी नाक पुसपा खातीर तयार केल्लें. 100 परस चड वर्सां पयलीं लेंसाक मरणाचो बांवटो मानताले. हाचें कारण म्हळ्यार तातूंत जंतू आसताले आनी तो दवरिल्ल्या बोल्सांत दुशीत जातालो. पूण, खोंकली आनी शिंकां वरवीं विशाणुंचो प्रसार हेर लोकां मदीं जावचो न्हय देखून लोक लेंस वापरताले.


मजगतीं, संशोधनांत अशें म्हणलां परत वापरपी लेंसान आपलें नाक पुसल्यार आनी मागीर खंयच्याय वस्तूक हात लायल्यार विशाणू पाळपाचो धोको आसता. जर तुमी तुमसो लेंस रोखडोच वॉशींग मशिनान धुवपा खातीर घातलो तरी तुमी तें मशीन चालू करपा खातीर तुमचे संक्रमीत हात वापरतलेच. पूण, हवेंतल्यान वचपी बॅक्टेरिया टिश्यूचेर इतलो काळ जियेवंक शकनात. टिश्यू वापरल्या उपरांत तो उडोवचो. लेंस श्वासोच्छवासांतल्यान एरोसोल प्रभावीपणान फिल्टर करिना. म्हळ्यार प्रदूशक आनी जंतू लेंसा वरवीं शरीरांत सहज प्रवेश करपाक शकतात, अशें जायत्या अभ्यासांतल्यान दिसून आयलां.
अमेरिकन कंपनी इकोसिस्टम ऍनालिटिक्सनान लेंसाची तुळा डिस्पोजेबल पेपर टिश्यू कडेन करता. जर तुमी लेंस वापरपाक तयार आसल्यार तुमी सेंद्रीय कापूस निवडपाक शकतात. पूण सेंद्रीय कापसाचें उत्पादन उणें आसा. शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्या प्रमाण जर तमकां टिश्यू वापरून बरें दिसल्यार रिसायकल मटेरियल वापरून केल्ले टिश्यूच वापरात. ऊती डिस्पोजेबल आशिल्ल्यान ते विषाणुचो प्रसार आडायतात.