किडनी प्रत्यारोपण ऑपरेशन येतलें ‘डीडीएसएसवाय’खाला

पत्रकार परिशदेंत उलयतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. कुशीक डॉ. शेखर साळकार, दामोदर नायक आनी डॉ. स्नेहा भागवत. (नारायण पिसुर्लेंकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतः केंद्रांय वाडोवपाचो सरकाराचो निर्णय

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः किडनी (मूत्रपींड) प्रत्यारोपण ऑपरेशन रोखडेंच दीनदयाळ भलायकी सेवा येवजणे खाला (डीडीएसएसवाय) हाडटलें, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बिरेस्तारा जाहीर केलें. ते भायर गोमॅकॉ सयत हेर वाठारांनी किडनी प्रत्यारोपण केंद्रां सुरू करतले, अशी हमी तांणी दिली. ताका लागून फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन किडनीची वाट पळोवपी दुयेंती आनी तांच्या घरच्यांक व्हड थाकाय मेळ्ळ्या.

बिरेस्तारा पणजे जाल्ले पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री उलयताले. ह्या वेळार भाजपा प्रदेश सरचिटणीस दामोदर नायक, डॉ. शेखर साळकार हाजीर आशिल्ले.

गोंयांत सध्या 46 दुयेंतींक किडनीची गरज आसा. सद्दां एक दुयेंती डियलिसिसाचेर वता. किडनीच्या दुयेंस जावपी दुयेंतींचो आंकडो वाडत सा. तेच खातीर गोमॅकॉ वांगडाच गोंयांत हेर वाठारांनी लेगीत किडनी प्रत्यारोपण केंद्रां सुरू करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. तशेंच हे मुखार किडनी प्रत्यारोपण ऑपरेशन डीडीएसएसवाय खाला हाडटले, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें.

मजगतीं, गोंयांत आतां मेरेन गोमॅकाँत फक्त किडनी प्रत्यारोपण ऑपरेशन करताले. हे मुखार गोंयांत किडनी सयत काळीज तशेंच यकृत प्रत्यारोपण ऑपरेनाय सुरू करतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें.

अवयवदानाचो मुख्यमंत्र्यांचो संकल्प

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मरणा उपरांत अवयव दानाचो संकल्प केला. बिरेस्तारा तांणी स्वताची किडनी, यकृत आनी कॉर्निया अशे तीन अवयव दान करतलों, अशें जाहीर केलें. तांणी राष्ट्रीय अवयव आनी पेशी प्रत्यारोपण संस्थेच्या (नोटो) संकेतथळाचेर वचून मरणा उपरांत अवयव दाना खातीर नोंदणी केली. ह्या वेळार तांचे वांगडा भाजपाचो सरचिटणीस दामोदर नायक, भलायकी विभाग मुखेली डॉ. शेखर साळकार आनी डॉ. स्नेहा भागवत हाजीर आशिल्ली.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें, भाजपा वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या जल्मदिसा निमतान 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मेरेन सेवा पखवडाचें आयोजन केलां. ते प्रमाम भाजपाच्या भलायकी विभागा वतीन अवयव दान मोहीन सुरू केल्या. तेचवरी केंद्रीय तशेंच गोंयच्या भलायकी खात्या वतीन हे विशीं जागृती मोहीम सुरू केल्या. तेच प्रमाण आपणे सोपूत घेतला.

अवयव दानाक लागून खूबशा गरजेवंतांचो जीव वाचपाक शकता. एकादी व्यक्ती ब्रेनडेड वा काळीज बंद पडल्यार अवयव दान करपाक मेळटा. फक्त दोळे दान मनशाक खंयूय मरण आयलें जाल्यार लेगीत करपाक मेळटा. ते खातीर आदीं नोंदणी करची पडटा. त्या मनशाच्या मरणा उपरांत ताच्या घरच्यांची लेगीत परतून एकदां परवानगी घेतात. उपरांतूच अवयव दानाची प्रक्रिया जाता. गोंयांतल्या 18 वर्सां पिराये वयल्या सगळ्या मनशांनी अवयवदान करून दुसऱ्या मनशाक जिवदान दिवचें, अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयांतल्या कांय खाजगी हॉस्पिटलांनी दोळ्यांचे पेढीची वेवस्था आसा. गोंय सरकार वैजकी म्हाविद्यालयांत परतून एकदां दोळ्यांची पेढी सुरू करपाचो विचार करता, अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.