कारवारच्यो ज्येश्ठ नाट्य कलाकार जयश्री माजाळकर संवसाराक अंतरल्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

1960 ते 1990 ह्या काळांत केली रंगभुंयेची सेवा

कारवारः रंगभुंयेर दादलेच बायलांची भुमिका करताले त्या काळांत बायलेची भुमिका करपा खातीर आपखोशयेन मुखार आयिल्ल्याे आनी उपरांत ‘कारवार मराठी रंगभुंये वेलो हिरो’ अशी वळख निर्माण केल्ल्याे माजाळी हांगासरल्यो ज्येश्ठ नाट्यकलाकार जयश्री माजाळकर (75) हांकां बुधवारा रावत्या घरा मरण आयलें. कारवार रंगमंचा वेल्यो त्यो निमाणच्यो मराठी कलाकार अशें म्हणूंक येतलें.

कारवार हो एका काळा वेलो कोंकणी, मराठी भाशीक प्रदेश. कारवारा मराठी शाळा बंद करून कन्नड शाळा सुरू जावंक लागल्यो तेन्ना सावन मराठीचें अस्तितव उणें जावंक लागलें. आयज कारवारा मराठी तिगून आसा ती फक्त पुणें, मुंबय ह्या शारांनी कामा निमतान रावपी कारवारकारांक लागून. तशेंच कांय मेजकेच अजूनय मराठीमोगी कारवारा आसात. अशा ह्या मराठीच्या संघर्शमय काळांत जयश्री माजाळकर ह्या बायल नाट्यकलाकारान मराठी रंगभुंयेची सेवा केली.

कन्नड भाशेचे सक्तीक लागून कारवारा मराठीचें अस्तित्व उणें जावंक लागलें आनी उपरांतच्या काळांत मराठी बायल कलाकार दुर्लक्षीत उरली, ही दुर्दैवाची गजाल म्हणची पडटली. तांच्या मरणा उपरांत मराठीमोगी आनी रंगभुंये वेल्या पोरण्या कलाकारांनी दुख्ख उक्तायलां.

13 व्या वर्सा रंगभुंयेर

जयश्री माजाळकर हांणी पिरायेच्या 13 व्या वर्सा नाट्यमळार पावल दवरलें. 1960 ते 1990 ह्या काळांत तांणी कारवारच्या अस्नोटी, माजाळी, सदाशिवगड, हणकोण, मुडगेरी ह्या गोंयच्या शिमे वेल्या गांवांनी तशेंच जिल्ह्याच्या विवीध वाठारांनी, गोंय, महाराष्ट्र आनी दिल्लींत लेगीत आपली कला सादर केली.

विवीध नाटकांनी काम करतना खूबश्यो भुमिका सादर करून रसिकांची मनरिजवण केली. तांच्या कलागुणांची दखल घेवन विवीध संघटणा, संस्थांनी पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान केला.