कामत , लोबो आडचे अपात्रताय याचिकेचेर 16 डिसेंबराक सुनावणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

4 म्हयन्या उपरांत सभापतीनी जारी केल्यो नोटिसो

पणजी : आमदार दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांचे आड प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमीत पाटकार हांणी दाखल केल्ल्या अपात्रताय याचिकेचेर 16 डिसेंबराक सभापती मुखार सुनावणी जातली. याचिकेक 4 म्हयने जाले उपरांत सभापतींनी नोटिसाे जारी करून सुनावणीची तारीख थारायल्या.
काँग्रेसीच्या आठ आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केले उपरांत सभापती कडेन दोन अपात्रताय याचिका दाखल जाल्याे. एक याचिका आदले अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी दाखल केल्या. दुसरी याचिका डॉमनीक नोरोन्हा हांणी दाखल केल्या. ह्या दोनूय याचिकांचेर मात अजून सभापतीनी कसलीच कार्यवाही करूंक ना. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमीत पाटकार हांणी सगल्यांत पयलीं अपात्रताय याचिका दाखल केल्ली. हे याचिकेचेर प्रतिवादींक नोटिसो जारी करून सुनावणेची तारीख निश्चीत केल्या.
आठ आमदारां आड दोन स्वतंत्र अपात्रताय याचिका दाखल जाल्यात. ह्या याचिकांचेर 8 ते 10 दिसांत सुनावणी सुरू जातली, अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी स्पश्ट केलां. अमीत पाटकार हांचे याचिकेक साडे चार म्हयने जाले उपरांत तांणी प्रतिवाद्यांक नोटिसो जारी केल्यात.