काणकोण लायन्स  क्लबाची पाळोळें  ई-कोयर एकठांय करपाची मोहीम

नगरसेवक सायमन रेबेलो, लायन्स प्रांतपाल सुग्गला येलामाली, काणकोण लायन्स क्लब अध्यक्ष योगिता वेर्णेकार आनी हेर ई- कोयर एकठांय करतना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः काणकोण लायन्स  क्लबा वतीन काणकोण पालिका मंडळाच्या पालवान पाळोळें दर्या वेळ वाठारांत 13 फेब्रुवारी मेरेन  ई-कोयर एकठांय करपाची मोहीम सुरू केल्या. काणकोणचो आदलो नगराध्यक्ष आनी पाळोळें वॉर्डाचो नगरसेवक सायमन रेबेलो हांणी लायन्स 317बीचो प्रांतपाल सुग्गला येलामाली हाचे उपस्थितींत हे मोहिमेचें उक्तावण केलें.
लायन्स क्लबाच्या सगल्या वांगड्यांनी आनी थळाव्या लोकांनी आपलो ई-कोयर ह्या वेळार दिलो. तातूंत इबाडलीं इलेक्टॉनिक्स उपकरणा आनी तांचे पार्टांचो आसपाव आसा. लायन्स क्लब आनी काणकोण लियो क्लबाचे वांगडी तशेंच  लायन्स ई-कोयर मोहीम संयोजक आड्रीन तोरीस, काणकोण पालिका मंडळाचो उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण पागी हे मोहिमेंत वांटेकार  जाल्यात. उल्हास फळदेसाय, वालेरिन व्हिएगश, स्वप्नील नायक, पवन रांगणेकार, गौरीश वेर्णेकार, अजीत सिंग हांणी ई-कोयर एकठांय करपाचें काम केलें.
काणकोण लायन्स क्लब अध्यक्ष योगिता वेर्णेकार हिणे मोहिमेक सुरवात करतना सगल्यांक येवकार दिलो आनी  ई-कोयर बॅनर आनी पोस्टरांचें वितरण केलें. ई-कोयर पद्दतशीरपणान एकठांय करपाची गरज सायमन रेबेलो हांणी उक्तायली. ई-कोयराचें रिसायकलींक करपाचें आव्हान लायन्स इंटरनॅशनलान (इंडिया) आव्हान स्विकारलां अशें येलामाली हांणे सांगलें. चीन, अमेरिका आनी भारतांत सगल्यांत चड ई-कोयर तयार जाता अशी म्हायती तांणे दिली.
कारवारच्या सोशल क्लबान आयोजीत केल्ल्या पहारे वेदिका हे नितळसाण कार्यावळींत काणकोण लायन्स क्लब वांटेकार जाला. सदाशीवगड लायन्स क्लब आनी थळावे क्लब हे मोहिमेंत वांटेकार जाल्यात आनी तांणी नितळसाण पदयात्रा सुरू केल्या. ह्या वेळार  पाळें हांगा गोंय शीमे कडल्यान रस्त्या कुशीकचो कोयर तांणी एकठांय केलो. हेच मजगतीं काणकोण लायन्स क्लबाचो उपाध्यक्ष गौरीश वेर्णेकार हांणी साहित्य आनी समाजसेवा मळार केल्ल्या वावरा खातीर तांचो भोवमान केलो.