काणकोण रेल्वे स्टॉपा खातीर सभापती दिल्ली

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांचे वांगडा गोंयचे सभापती रमेश तवडकार. कुशीक रमाकांत नायक गांवकार, शंभा देसाय आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोणः काणकोणां रेल्वे स्टेशनाचेर लांब अंतरा वयल्या रेल्वेंक स्टॉप दिवचो अशी मागणी करपी काणकोणच्या ज्येश्ठ नागरीक मंचाच्या वांगड्यांनी आयतारा सभापती रमेश तवडकार हांची भेट घेतली. ह्या वेळार तांणी ह्या संबंदांत चर्चा केली आनी त्याच दिसा तवडकार मंचाच्या प्रतिनिधींक वांगडा घेवन दिल्ली गेले. तांणी दिल्लींत काणकोणचे उदरगती संबंदांत केंद्रांतल्या विवीध अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.

काणकोणच्या रेल्वे स्टेशनाचेर लांब अंतरा वयल्या रेल्वेंक स्टॉप दिवचो, अशी मागणी ज्येश्ठ नागरीक मंचान केल्ली. ते संबंदांत तांणी संबंदितांक निवेदनां दिल्लीं. तरी लेगीत स्टॉप दिनात हे खातीर तांणी विवीध मार्गान आंदोलनां केल्लीं. ते उपरांत भाजपाच्या काणकोण मंडळान तशेंच काणकोण पालिकेन लेगीत निवेदन दिवन काणकोणां रेल्वेंक स्टॉप दिवचो, अशी मागणी सभापती रमेश तवडकार हांचे कडेन केल्ली. तवडकार हांचे वांगडा दिल्ली गेल्ल्या मंचाच्या प्रतिनिधीं मदीं काणकोणचे नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकार, जीसीएचे उपाध्यक्ष शंभा देसाय, राजेंद्र बोरकार, संतोष लोलयेंकार हांचो आस्पाव आशिल्लो.