काणकोणच्या सरकारी वाचपघरा वतीन पुस्तक सप्ता निमतान सर्ती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय ।  प्रतिनिधी
काणकोणः राष्ट्रीय पुस्तक सप्ता निमतान काणकोणच्या सरकारी वाचपघरान वेगवेगळ्या सर्तीचें आयोजन केलां. गांवडोंगरी वाचपघरा वतीन बालदिनाचें आयोजन केलां. दोनूय वाचपघरां वतीन विद्यार्थ्यां खातीर तरेकवार सर्ती आनी कार्यावळी घडोवन हाडल्यात.
गांवडोंगरी वाचपघरान 16 नोव्हेंबराक सकाळीं 9.30 ते दनपारां 1 मेरेन पयली तें चवथेच्या विद्यार्थ्यां खातीर कविता वाचन सर्त गांवडोंगरी पंचायत सभाघऱांत आयोजीत केल्या. जाल्यार पांचवी तें आठवेच्या विद्यार्थ्यां खातीर हातबरप (देवनागरी) सर्त आयोजीत केल्या.  सर्तींत वांटो घेवपाक सोदपी विद्यार्थ्यांनी प्रकाश गांवकार (9511790884) वा संदेश पै (9423410202) हांचे कडेन संपर्क सादचो अशें कळीत केलां.
काणकोण वाचपघऱा वतीन 17 नोव्हेंबराक देवाबाग हांगच्या वाचपघर सभाघरांत सकाळीं 9.30 तें दनपारां 1 मजगतीं पयली तें चवथेच्या भुरग्यां खातीर कविता वाचन सर्त आनी पांचवी तें आठवेच्या विद्यार्थ्यां खातीर निंबध लेखन सर्तीचें आयोजन केलां. 18 नोव्हेंबराक पयली आनी दुसरेच्या विद्यार्थ्यां खातीर स्पेलिंग लेखन सर्त आयोजीत केल्या. जाल्यार पांचवी ते आठवेच्या विद्यार्थ्यां खातीर काणी सांगपाची सर्त जातली. ह्या सर्तींनी वांटो घेवपाक सोदपी विद्यार्थ्यांनी हिरा महाले (9404149995) वा प्रकाश गांवकार हांचे कडेन संपर्क सादचो अशें कळीत केलां.