काणका बँक दरोडा प्रकरणांतल्या अंग्रेज गोबिंद दास हाका  जामीन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः 8 डिसेंबर 2017 दिसा काणका हांगच्या इंडियन ओव्हसीस बँक फाट्यार घातिल्ल्या दरोडा प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत अंग्रेज गोबिंद दास हाका पांच वर्सां उपरांत मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान सशर्त जामीन मंजूर केलो. फाटलीं पांच वर्सा  तो न्यायालयीन कादयेंत आशिल्लो.
30 हजार रुपयांची हमी, तितलेच रक्कमेचे दोन हमिदार म्हापशें अतिरिक्त जिल्हो आनी सत्र न्यायालांक दिवप, न्यायालयाचे परवानगी बगर गोंयां भायर वचपाचे नां, सप्तकांतल्या चार दिसांत म्हापशें पुसीस स्टेशनांत हजेरी लावप  ह्यो आनी हेर अटी दास हाका घातल्यात.
2017 वर्सा सांजे बँक फाट्यांर व्हो दरोडो घातिल्लो. बँकेची एक बायल कर्मचारी आनी शेजारच्या एके व्यक्तीचे सादूरपणाक लागून हो दरोडो येसस्वी जावपाक शकलो ना.  पळून वतना दरोडेखोरांनी थंय जमल्ल्या लोकां वटेन फाटपेट केल्लो. म्हापशें पुलिसांनी ह्या प्रकरणात हिरा शंकर दास, राजकुमार तुही दास ऊर्फ राजू दास, विजयकुमार दास, अंग्रेस गोबिंद दास, ईश्वरी शोबीन दास, राजेश गिरीधर दार हांका अटक केल्ली. हे टोळयेतले सुनील दास आनी विजय दस हे अजून फरार आसात.
पुलिसांनी दुबावितां आड 2018 वर्सा मार्च म्हयन्यांत म्हापशें न्यायालयांत आरोपपत्र सादर केल्लें. दरोड्या वेळार लोकांनी हिरा दास आनी विजयकुमार दास हांका यथेश्ट मार दिल्लो. बँक फाट्या भायर लोक जमल्ल्यान दरोडेखोरांनी बँक लुटीचे 11 लाख 86 हजार रुयचे बँकेंतूच दवोरून पळ काडिल्लो. पुलिसांनी चवकशे उपरांत मुख्य सूत्रधार राजकुमार दास आनी अंग्रेज दास हाकां अटक केल्ली. हे दोगूय तेन्ना फास्ट फूड स्टॉल चलयताले. ईश्वरी दास आनी राजेश दास हांका बिहार पुलिसांनी अटक करून म्हापशें पुलिसांचे सुवादीन केल्लें.