कांदोळे रेवेंत जीप चलयिल्ल्यान दिल्लीच्या पर्यटकाक अटक

पुलिसांनी अटक केल्ल्या दुबाविता सयत ताचे वांगडी इश्ट, पुलीस आनी जीप.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

घडणुकेचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर जाल्लो व्हायरल

म्हापशें: कांदोळी दर्यादेगेर दिल्लींतल्या पर्यटकांनी रेंट अ कॅब ही थार जीप रेंवेंत चलोवपाचो यत्न केलो. ही जीप पांयवाटेरूच रेंवेंत आडकली. ह्या प्रकरणांत कळंगूट पुलिसांनी मोटार चालक लोकेश बन्सल (28, रा. शालीमार बाग, दिल्ली) हाका अटक केली.

ही घडणूक काल (मंगळारा) दनपारां 12 वरांच्या सुमाराक घडली. दुबावितान आपल्या दोगां इश्टां सयत कांदोळे दर्यादेगेर वचपी पांयवाटे वयल्यान जीए 03 एएच 5196 क्रमांकाची रेंट अ कॅथ थार जीप रेंवेंत चलोवपाचो यत्न केलो. पूण पांयवाटेरूच ही मोटार रेंवेंत रुतून उरली आनी आडकली. उपरांत ही मोटार हेरांचे मजतीन सदर पर्यटकांनी भायर काडली.

हे घडणुकेचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालो. ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान कळंगूट पुलिसांनी सांजवेळा मोटारीचो सोद घेवन तातूंत आशिल्ल्या तीन प्रवासी पर्यटकांक ताब्यांत घेतले.

उपरांत पुलिसांनी दुबावीत मोटार चालक लोकेश बन्सल हाचे आड भादंसंच्या 279 आनी 336 कलमा खाला निश्काळजीपणान वाहन चलोवन स्वता सयत हेरांच्या जिवाक धोको निर्माण करपा सयत रेंवेंत गाडी चलयिल्ल्याच्या आरोपा खाला गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली. तशेंच जीप लेगीत जप्त केली.

फुडलो तपास पुलीस निरिक्षक परेश नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस करतात.