कळसा – भांडुरा प्रकल्प गोंय आडावंक शकना

पत्रकारां कडेन उलयतना कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विधानसभेंतल्या थारावाचो प्रकल्पाचेर परिणाम जावचो नाः बोम्मई

बेळगांव : कळसा – भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक केंद्रान मान्यताय दिल्या. म्हादयचें उदक घुंवडावपाचो हो प्रकल्प आतां गोंय आडावंक शकना. म्हादयचें उदक घुंवडावपाक विरोध करपी जो थाराव गोंय विधानसभेंत संमत जाला, ताचो प्रकल्पाचेर परिणाम जावचो ना अशें कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हांणी सांगलें. ते सोमारा बेळगांवां पत्रकारां कडेन उलयताले.

म्हादयचें उदक घुंवडावपाचो वाद म्हादय लवादा मुखार आशिल्लो. म्हादय लवादा मुखार धा वर्सां सुनावणी जाली. लवादान जो निवाडो दिला ते प्रमाण म्हादयचें उदक तिनूय राज्यांक वापरापाची मेकळीक आसा. ते प्रमाण कर्नाटकान जो डीपीआर तयार केला ताका केंद्रान मान्यताय दिल्या, अशें मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हांणी सांगलें.

गोंय सरकारान विधानसभेंत प्रकल्पाच्या विरोधांत थाराव संमत केलाे. नेम आनी मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवन आमी प्रकल्प सुरू करतले. जाता तितले बेगीन प्रकल्प पुराय करपाचे आमचे यत्न आसात अशें बसवराज बोम्मई हांणी सांगलें.

म्हादय प्रकल्पा वेल्यान गोंय आनी कर्नाटक राज्यां मदलो वाद वाडत आसा. कर्नाटकाच्या डीपीआराक विरोध करपा सयत मान्यताय फाटीं घेवपाची मागणी गोंयान केल्या.

कळसा-भांडुरा प्रकल्प आराखड्याक केंद्रान दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवपाची मागणी करपी थाराव गोंय विधानसभेंत संमत जाला. डीपीआर फाटीं घेवपा खातीर मुजत वा तारीख जाहीर करपाची विरोधी आमदारांची मागणी आशिल्ली. मुजत वा तारीख मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केली ना. हाका लागून विरोधकांची मागणी अमान्य जाली. म्हादय प्रस्नाचो अभ्यास करपा खातीर सभाघर समिती स्थापन जाल्या. उदका पुरवण मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या फुडारपणा खालचे समितींत विजय सरदेसाय, वेंझी व्हिएगश, अॅड. कार्लोस फेरेरा, प्रेमेंद शेट, गणेश गांवकार, जीत आरोलकार, विरेश बोरकार हे वांगडी आसात.

गोंयांत आनी कर्नाटकांत भाजपाचें सरकार आसा. केंद्रांत भाजपाचें सरकार आसा. केंद्राचेर चेपण हाडून डीपीआराची मान्यताय फाटीं घेवपाक जाय. गोंय सरकाराकूच हें काम करचें पडटलें. केंद्राचेर चेपण हाडून वा तांची समजूत काडून डीपीआराची मान्यताय फाटीं घेवपाक सरकाराचें प्राधान्य आसपाक जाय, अशें मत आसा.

कळसा – भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक मान्यताय दिल्ल्यान गोंयांत खवदळ पडला. राजकी पक्षां सयत समाजीक संघटणा जाग्यो जाल्यात. आंदोलन फुडें व्हरपा विशीं सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटाची समाजीक संघटणा तशेंच विद्यार्थी संघटणां कडेन उलोवणीं सुरू आसात.