कळंगूट, वास्को फुडले फेरयेंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कळंगूट वॅटरन्स आनी वास्को वॅटरन्स ह्या क्लबांनी आपआपली मॅच जिखून पोगो बॉयस वॅटरन्स करंड सर्तीचे फुडले फेरयेंत सुवात मेळयली. मॅची अवर लेडी ऑफ मेरशे चर्चीच्या मैदानाचेर जाल्यो.

पयले मॅचींत कळंगूट वॅटरन्सान मित्र वॅटरन्साक 4-0 अशा गोल फरकांनी हारयलो. आगुस्तीनान दोन जाल्यार रेमंड आनी रफीक हाणें दरेकी एक गोल केलो.

दुसरे मॅचींत वास्को वॅटरन्सान वेर्णा वॅटरन्सा आड 3-1 फरकान जैत जोडलें. निर्धारीत वेळाच्या खेळांत दोनूय क्लब 1-1 अशे बरोबरींत आशिल्ले. वास्को वतीन नॅल्सनान आनी वेर्णा वतीन विन्सेंटान गोल केलो. टायब्रेकरांत वास्कोन जैत जोडलें.