कळंगूट दर्यादेगेर आयज सामूहिक मुजीचो सुवाळो 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कळंगूट दर्यादेग फाल्यां, आयतारा, 1 मेक वेदमंत्रांनी दुमदुमतली. श्रीदत्त पद्मनाभ पीठ तपोभूमी संचालीत संत समाज सांगोल्डें हांचे येजमानके खाला पद्मश्री धर्मभूषण पूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींच्या दिव्य सान्निध्यांत श्री देव बाबरेश्वर देवस्थान, खोब्रावाडो, कळंगूट दर्यादेग, बार्देशांत फाल्यां, आयतारा, 1 मेक सामूहिक मुजीचो संस्कार सुवाळो जावपाचो आसा.
ह्या सामूहिक मुजीच्या सुवाळ्यांत 15 बटूंक मूज बांदतले. आपल्या घराचें गिरेस्त दायज जे पिळगे कडेन दिवंक पळयतात ते पिळगेक संस्कारांनी बांदपाचो हे पंचक्रोशींतल्या लोकांक एक अलौकीक योग मेळ्ळा. ही दैवी देण पूज्य सद्गुरू कृपेन फावो जाल्या. आपल्या भुरग्यांचेर बरे संस्कार जावपा खातीर भुरग्यांची तेजस्विता वाडोवपा खातीर आनी वैदीक संस्काराचें दायज आमच्या गृहस्थाश्रमांत सुरू जावपाची गरज आसा. भुरगेपणांतूच सुसंस्काराचें बीज घालूं येता हे खातीर तपोभूमी गुरूपीठाचे वतीन सुसंस्काराचें दायज घराघरांनी पावोवपाचें कार्य सुरू आसा. दर्यादेगेर जावपी हो संस्कार सुवाळो गोंयची सांस्कृतीक वळख संवसारभर प्रस्थापीत करतलो. गोंयच्या अध्यात्मीक पर्यटनाचे नदरेन हो उपक्रम खूब उपयुक्त आसा. गोंयकारांनी ताचो लाव घेवचो अशें आवाहन आयोजकांनी केलां.