कळंगुटे येरादारी सेलाक कळंगुटे लायन्स क्लबा वतीन जॅकेट भेट

कळंगुटे लायन्स क्लबा वतीन कळंगुटे येरादारी सेलाक जॅकेट आनी बॅटन येरादारी निरीक्षक सचीन नार्वेकार हाचे कडेन दितना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज
पणजीः कळंगुटेच्या येरादारी सेलाच्या पुलिसांनी येरादारी नियंत्रणाचें जें काम चलयला ते खातीर ताचें विशीं उपकाराचे भावनेन कळंगुटे लायन्स क्लबा वतीन तांका रातीं गस्त घालतना उपेगाक पडपी  20 रिफ्लेक्टीव्ह जॅकेटां आनी बॅटन लायट भेट म्हणून दिल्या.
क्लबाचो अध्यक्ष पीएमजीएफ  रईस अहमद हाणे कळंगुटेचो येरादारी निरीक्षक सचीन नार्वेकार हाचे सुवादीन ही जॅकेटां आनी  बटन केलीं. कळंगुटे लायन्स कल्बान दिल्ले हे भेटी खातीर नार्वेकार हाणी रईस, क्लबाचो सचीव रेमंड परेरा, भांडारी संजय पालयेकार,  इलास राजाबाली, मुर्तझा मदेरवाला, पियो झेवियर डिसोझा, डॉ कुलदीप डिमेलो, सकिना मरेरवाला आनी पमेला हांचे उपकार मानले.
रिफ्लेक्टीव्ही जॅकेटा आनी बॅटन लायटीचो आमका रातयां गस्त घालतना उपेग जातलो. सामाजीक लागणुकेच्या भावनेंतल्यान कळंगुटे लायन्स क्लबान जें काम केलां तें तुस्त करपा सारकें आसा अशें सचीन नार्वेकारान सांगलें.