कला अकादमी कडल्यान संगीत मळार 6 पदां जाहीर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : कला अकादमीन संगीत शिक्षक, प्रशिक्षक आनी सहाय्यक खातीर 6 कायम पदां जाहीर केल्यात. हातूंत भारतीय संगीत आनी नाच शिक्षक संचालक, सतार व्याख्यातो, हार्मोनियम संगीत प्रशिक्षक, कथक स्वर साथीदार आनी कनिश्ठ सांस्कृतिक सहाय्यक ह्या पदां खातीर नोकर भरती कला अकादमींन जाहीर केल्या.
भारतीय संगीत आनी नाच शिक्षक संचालक सर्वसामान्य 1 पद जाहीर जाला. इच्छूक उमेदवार डाॅक्टरेट पदवीधर, विद्वान मनीस आसपाक जाय आनी विद्यापीठ, महाविद्यालयांत 10 वर्सां शिकोवपाचो अणभव आसपाक जाय. ना जाल्यार विद्यापीठ, राष्ट्रीय तशेंच डाॅक्टरेट पातळेचेर तांणी संसोधन केल्लें आसपाक जाय. ना जाल्यार उमेदवार पारंपरीक आनी वेवसायिक कलाकार आसपाक जाय, जो रेडीयो आनी टिव्हीचेर अ दर्जो, तांच्या क्षेत्रात बरी कामगिरी केल्लो, 12 वर्साचो अणभव, तशेंच संशोधनाक मार्गदर्शन करपाची तांक, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय परिशद आनी कार्यशाळेंत वांटेकार तशेंच आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराचो मानकरी, संस्था आनी प्रशासन वेवस्थापनांत तीन वर्सांचो अणभव ह्या पदा खातीर सक्तीचो आसा.
सर्वसामान्य श्रेणीत सीतार वादनांत व्याख्यात्या खातीर 1 पद जाहीर जाला. हे पदांखातीर पदव्युत्तर शिक्षणासयत बरो शैक्षणिक रॅकोर्ड ना जाल्यार ह्या संबंदातली राष्ट्रीय वा देशा भायल्या विद्यापीठातल्यान पदवीधर आसपाक जाय. ना जाल्यार इच्छुक उमेदवार पारंपरीक आनी वेवसायिक कलाकार आसपाक जाय, जाणे म्हालगडे पारंपरीक कलाकारां कडल्यान शिक्षण घेतलां, रेडीयो आनी टिव्हीचेर अ दर्जाचो कलाकार, हो विशय खोलायेन शिकोवपाची तांक ह्या पदा खातीर सक्तीची आसा.
हार्मोनियम संगीतांत प्रशिक्षका खातीर दोन पदां जाहीर जाल्यात. एक ओबीसी तर दुसरे अनारक्षित. हे पदां खातीर संगीतात पदवी, ना जाल्यार गंधर्व महाविद्यालयांतल्यान विशारद पदवी, ना जाल्यार कला अकादमींतल्यान संगीत परांगत वा संगीत कुशल, ना जाल्यार तीन वर्सांचो अणभव सक्तीचो आसा.
कथकात स्वर साथिदारां खातीर एक पद एसटी खातीर राखीव आसा. ह्या पदा खातीर ह्या विशयांत पदवी, ना जाल्यार गंधर्व महाविद्यालयातल्यान संगीत विशारद, ना जाल्यार कला अकादमीतल्यान संगीत कुशल, ना जाल्यार हे क्षेत्रातलो बरी कामगिरी केल्लो पारंपरीक वा वेवसायिक कलाकार आसपाक जाय आनी ऑल इंडिया रेडियो कडल्यान ताका मान्यताय आसप सक्तीचें आसा.
सर्वसामान्य श्रेणींत कनिष्ठ सांस्कृतीक सहाय्यकाचें एक पद जाहीर जालां. ह्या पदां खातीर उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र वा अधिकृत संस्थे कडल्यान शिक्षणिक पात्रताय, कंम्प्युटराचें गिन्यान आनी तीन वर्सां कला आनी संस्कृती मळाचेर काम करपाचो अणभव आसप सक्तीचें आसा.
सगळ्या इच्छुक उमेदवारांक कोंकणी भास आनी 15 वर्सांचें राबीतो प्रमाण पत्रय सक्तीचें केलां. मराठीचें गिन्यान आसप बरे. 45 वर्सा पिरायेची मर्यादा आसा. ह्या पदां खातीर अर्ज कला अकादमी आनी पोरणें सचिवालयांत मेळटले आनी ते भरून 18 जुलया पयलीं कला अकादमींत दिवचे, अशें कळींत केलां.