करंजाळेच्या तरणाट्यांक फटोवपी दिल्लीच्या गुरमीत सिंग हाका अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः व्हड दर्जाचे स्पीकरांची पुरवण करपाचें उतर दिवंन करंजाळे हांगच्या हिपोलिटो फर्नांडीस आनी जॉन्सन फर्नांडीस हांका 5.17 लाख रुपयांची फटवणूक करपी गोंय पुलिसांच्या सायबर गुन्यांव विभागान  टिळखनगर- दिल्ली हांगच्या गुरमीत सिंग (40) ह्या दुबाविताक अटक केल्या.
29 सप्टेंबर तें 24 ऑक्टोबर मजगती फिर्यादी फर्नांडीस हांका एक ऍप वरवीं इटालियन कंपनीचे स्पीकरांची म्हायती मेळ्ळी. गुरमीत हाणे तांका व्हॉट्सअॅप वरवी संदेश धाडून तांका आपूण केन्यानंथ (थायलंड) हे कंपनीचो प्रतिनिधी आशिल्ल्याचें सांगलें आनी स्पीकरां खातीर तांका आपल्या बँक खात्यांत अडेज लाख भरपाक सांगलें. उपरांत परत संपर्क सादून कस्टम आनी हेर शुल्का खातीत 2.67 लाख रुपये भरपाक सांगलें. स्पीकर मेळूंक नाशिल्ल्यान फर्नांडीस हाणीी 14 नोव्हेंबराक सायबर विभागात फटवणुकीची कागाळ केली.
सायबर विभागीच बायल पुलीस निरीक्षक रीमा नायक हिण गुन्यांव नोंद केलो. फर्नांडीस हाणी रक्कम भरिल्ल्या बँक खात्यची म्हायती घेवन हे खातें कोण खंयच्यान वापरता हाचो सोद घेतलो आनी गुरमीत हाचेर नदर दवोरून पुलीस पंगडान  14 जानेवारीक दिल्ली वचून 18 जानेवारीक ताका टिळकनगर हांगा  अटक करून ताका गोंयांत हाडलें. पणजेच्या पयलो वर्ग न्यायालयान ताका चवकशे खातीर पांच दिसांची पुलीस कादय दिल्या. ह्या फटवणूक प्रकरणात कांय नायजेरियन नागरिकांचो आसपाव आसा आनी ते गुरमीत सिंगाच्या बँक खात्याचो उपेग करून फटवणुकेचें एक रॅकेट चलयतात अशी म्हायती पुलिसांक गुरमीत हाणे चवकशे वेळार दिल्या.