कंत्राटी कामगारांक कायमस्वरूपी करपाचो कायदो करतलेः मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कंपनींनी कंत्राटदारा वरवीं जावपी भरती जातली बंद

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : खाजगी कंपनींतल्या कंत्राटी कामगारांक कायम करपाक कायदो करपाची हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच एप्रीलाच्यान विद्यार्थ्यां खातीर ‘जोडात आनी शिकात’ येवजणूय सुरू करतले, अशें तांणी सांगलें.
राष्ट्रीय युवा सप्ता निमतान पणजे आयोजीत कार्यावळींत प्रुडंट खबरां चॅनेलाचे संपादक प्रमोद आचार्य हांणी घेतिल्ले मुलाखतींत ते उलयताले.
मजगतीं, सरकारी नोकऱ्यो 100 टक्के तरणाट्यांक दिवप शक्य ना. ताका लागून गोंयकार तरणाट्यांनी खाजगी क्षेत्रांतल्या कंपनींनी नोकरी मेळोवची, हे खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसात. ताका लागून कुशळटाय, उच्च शिक्षण संचालनालयान विवीध कंपनीं कडेन समजिकाय कबलात करून तरणाट्यांक कुळटायेचें शिक्षण दिवपाक सुरवात केल्या. कंपनींनी कंत्राटी पद्दतीचेर नोकरी मेळटा. ताका लागून जायते जाण नोकऱ्यो न्हयकारतात.
ताचेर उपाय म्हूण सरकार कामगार खात्या वरवीं ‘कायमस्वरूपी रोजगार’ संकल्पना राबयतले. ते प्रमाण कंपनींनी कंत्रादारा वरवीं जावपी भरती बंद जावन कंपनींनी कामगारांची थेट भरती करची पडटली. तशेंच कंत्राटी कामगारांक कायम करचे पडटले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें.
जीपीएससी परिक्षेंत हजारांतल्यान 23 विद्यार्थी जातात उत्तीर्ण
नागरी सेवा अधिकाऱ्यांची भरती गोंय लोकसेवा आयोगा वरवीं जाता. गोंय लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेक एक हजार विद्यार्थी बसले जाल्यार 22 ते 23 विद्यार्थी उत्तीर्ण जातात. ते प्रमाण 10 टक्क्यां परस उणें आसा. लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेची तयारी बारावी उपरांत सुरू करपाची गरज आसा. बऱ्याच विद्यार्थ्यांक गोंय लोकसेवा आयोग म्हणल्यार कितें ते खबर ना. आतां सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती लेगीत कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं जातली. हाका लागून कोणाकूच नोकरी दिवप शक्य जावचे ना. नोकरी दिवप वा नोकरी मागप हो प्रकार बंद जावपाक जाय. भरती आयोगाची परिक्षा उत्तीर्ण जाले उपरांत नोकरी मेळप शक्य जातले, अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.
एकाच वेळार दोन पदव्यो मेळोवप शक्य
नव्या शिक्षणीक धोरणाची कार्यवाही सुरू जाल्या. बालवाडी सावन नवें शिक्षण धोरण लागू जाता. म्हाविद्यालयीन पांवड्यार आनीक पांच ते स वर्सांनी बदल जातलो. एकाच वेळार विद्यार्थ्यांक दोन पदव्यो घेवप शक्य जातले.
स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम येसस्वी
आत्मनिर्भर भारताचे फाटभुंयेर गोंय सरकारान स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम सुरू केल्या. वीज, उदक, कोयर वेवस्थापन, दूद, भाजयो, नुस्तें, तातयां हातूंत राज्याक स्वयंपूर्ण करपाचो हेत मोहिमे फाटल्यान आशिल्लो. ‘हर घर जल’ येवजणे वरवीं सगल्यांक उदक दिवपी गोंय हें देशांतलें पयलें राज्य. स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम येसस्वी जाल्या, अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.