ओमकार पथकाची भजनाची पन्नाशी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


मुरगांव ः सड्या वयलीं कितलींशींच वर्सां चवथीच्या काळांत भजनां सादर करपी अशी नामना मेळयिल्ल्या ओमकार बाल भजनी पथकान बसकीं भजनां आनी सत्यनारायण महापुजेची आरती मेळून वट्ट पन्नास तत्सम भजनी कार्यावळी सादर करून आपल्या तुऱ्यांत आनीक एक भांगरा पीस खोयलें.
ह्या ओमकार भजनी पथकाचे नियमीत कलाकार म्हणल्यार संवादिनीसाथी प्रकाश तळवणकार तशेंच पखवाज साथी एकनाथ गजानन मोरूडकार, मुखेल दोन गायक कलाकार मंगेश डिचोलकार आनी गजानन नेरूलकार तशेंच पथक मुखेल किशोर शेर्लेकार. किशोर शेर्लेकार हे फाटलीं तीस वर्सां हें भजन पथक सांबाळटात.
फाटल्या कांय वर्सांत तांकां युवा विद्यार्थी अमोघ एकनाथ मोरूडकार हांची पखवाजसाथ लाबता जाल्यार गजर स्पेशलिस्ट म्हणून जांकां वळखतात ते संतोष गजानन मोरूडकार मुजरत ह्या पथकांतल्या भजनांत सामील जातात. संतोष मोरूडकार हांणी ह्या पथकांतल्यान भजनाची सुरवात केली. आयज लेगीत ते मुजरत ह्या पथकांतल्या भजनांत सामील जावन आपली कला पेशा करतात.
ह्या वर्सा ह्या पथकान पयलें भजन चवथीच्या पयल्या दिसा सड्या वयल्या श्री ईस्वटी ब्राह्मण लक्ष्मीनारायण मंदिरांत सादर केलें जाल्यार चवथीच्या धाव्या दिसा सड्या वयल्या बालन चोडणकार हांच्या निवासस्थानांतले गणेशमुर्ती मुखार आपलें ह्या मोसमांतलें पन्नासावें भजन सादर केलें. ह्या पथकान आपली भजनाची परंपरा अशीच कायम दवरची अशी सड्या वयल्या लोकांची अपेक्षा आसा.