ओडिशान एफसी गोवाक बरोबरींत आडायलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंडियन सुपर लिगेंत (आयएसएल) काल ओडिशा एफसीन 10 खेळगड्यांनी खेळून लेगीत जबरदस्त प्रदर्शन केलें. जैत जोडून प्ले ऑफाचे सर्तींत परतून आघाडी घेवपाची ओडिशा एफसीक आशिल्ली. पूण, ताणें हार वाटावन एक गूण जोडलो.

एफसी गोवान दुसऱ्या मिनटाक गोल करून लेगीत अखेरेक जैत जोडपाक जमलें ना. 67व्या मिनटाक ओडिशाच्या साहिल पनवराक रॅड कार्ड मेळिल्ल्यान मैदान सोडचें पडलें आनी ते उपरांत 10 खेळगड्यां सयत संघर्श केलो. ओडिशाचो गोलकीपर अमरिंदर सिंगान अखेरच्या टप्प्यांत तीन ते चार खेपे आपल्या गोलपोस्टाचो जबरदस्त बचाव केलो, नाजाल्यार ओडिशाक हार घेवची पडटली आशिल्ली. 1-1 बरोबरीन ओडिशा 24 गुणां सयत सातवे सुवातेर आसा. एफसी गोवाचे 27 गूण जाले आनी तो चवथे सुवातेर पावलो.

प्ले ऑफाचे सर्तींत कायम रावपाक जैत जोडप सक्तीचें आशिल्ल्यान ओडिशा एफसीक उत्कृश्ट खेळ करप गरजेचें आशिल्लें. पूण, फॉर्मांत आशिल्ल्या एफसी गोवान दुसऱ्याच मिनटाक गोल केलो. अलव्हारो व्हॅझकेजच्या क्रॉसाचेर नोओ सदौईन गोल केलो.

सुरवातीकूच गोल जाल्ल्यान ओडिशाची बचाव फळी गोंदळांत पडली. पूण, तांणी स्वताक रोखडोच सांबाळ्ळो. ते उपरांत ओडिशाची खेळाचेर पकड दिसली. तांणी गोल करपाचो यत्न लेगीत केलो. पूण, निमाणें स्वरूप दिवपाक उणें पडले. दिएगो मॉरिसिओन 40व्या मिनटाक नंदाकुमार सेकरा खातीर बरो पास दिवपाचो यत्न केल्लो. पूण, बॉला कडेन वेळांत पावपाक ताका जमूंक ना.

इसाक राल्टेन फुडल्या मिनटाक थेट यत्न केलो. 42व्या मिनटाक नंदाकुमाराच्या ऑन टार्गेटाच्या यत्नाक एफसी गोवाचो गोलकीपर धीरजान अपेशी थारायलो. 43व्या मिनटाक ओडिशाच्या यत्नाक अखेर येस मेळ्ळें. मॉरिसिओन फ्री किकीचेर बॉक्सा भायल्यान उत्कृश्ट गोल केलो. ह्या गोलान ओडिशान मॅचींत 1-1 अशी बरोबरी सादली.

अंदूंच्या हंगामांतलो मिॉरिसिओनाचो हो 10वो गोल थारलो. ताचे सयत चार खेळगड्यांनी 10 गोल केल्यात.

ते उपरांत दोनूय पंगडांनी गोल करपाचो खूब यत्न केलो. पूण, दोगांकूय गोल करपाक येस मेळूंक ना.