ऑस्ट्रेलियेक 309 धांवड्यांनी व्हड जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फॉर्म मेळयिल्ल्या ऑस्ट्रेलिया पंगडान संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तींत व्हड जैताची नोंद केली. नॅदरलॅण्डा आडचे मॅचींत डॅव्हिड वॉर्नर आनी ग्लॅन मॅक्सवॅल हांचे वादळी खेळी केली. मॅक्सवॅलान संवसारीक सर्तींतलो जलद शेंकडो पुर्ण केलो. ते उपरांत ऑस्ट्रेलियेच्या बॉलरांनी भेदक मारो करून नॅदरलॅण्डाचो डाव शंबरा भितर गुठलायलो. संवसारीक सर्तींत ऑस्ट्रेलियेचें हें व्हड जैत थारलें.

वॉर्नर आनी मॅक्सवॅल हांच्या विक्रमी शेंकड्यांच्या नेटार ऑस्ट्रेलियेन पयलीं बॅटींग करतना 8 विकेटी वगडावन 399 धांवड्यांचो पावस घालो. व्हड मोखीचो फाटलाव करपी नॅदरलॅण्डाचो डाव फकत 90चेर सोंपलो आनी अशे तरेन ऑस्ट्रेलियेक 309 धांवड्यांनी व्हड जैत फावो जालें.

नॅदरलॅण्डाक सुरवाती सावन धपके बसत गेले. मिचेल स्टार्क, जोश हेझलवूड, पॅट कमिन्स, मिचेल मार्श आनी अॅडम झम्पा हांणी विकेटी घेतल्यो.

ओपनर डॅव्हिड वॉर्नरान शेंकडो नोंदयल्या उपरांत ग्लॅन मॅक्सवॅल नांवाचें वादळ मैदानांत आयलें. पाकिस्ताना आड 162 धांवड्यांची खेळी करपी वॉर्नरान 93 बॉलांनी 11 चवके आनी तीन सक्यांचे मजतीन 103 धांवड्यो केल्यो. ह्या शेंकड्या नेटार तो संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तींत सगल्यांत चड शेंकडो मारपी सचिन तेंडुलकराच्या विक्रमा कडेन बरोबरी सादली.

वॉर्नरा उपरांत मॅक्सवॅलान आक्रमक बॅटींग केली. ताणें 40 बॉलांनी शेंकडो पुर्ण केलो. ताणें णव चवके आनी आठ सके मारले. ताणें 44 बॉलांनी 106 धांवड्यो केल्यो.

अंदूंचे सर्तींत सेगीत दोन हारीन सुरवात करपी ऑस्ट्रेलियेन सेगीत दुसरे मॅचींत 350 परस चड धांवड्यो केल्यो. वॉर्नर आनी मॅक्सवॅल हांच्या शेंकड्यां खेरीत स्टिव्ह स्मिथ आनी मार्नस लाबशेन हांणी अर्द शेंकड्यांची खेळी केली.

वॉर्नर आनी स्टिव्ह स्मिथ (71) हे अणभवी जोडयेन 118 बॉलांनी 132 धांवड्यांची भागिदारी केली. मार्नसान (62) वॉर्नरा वांगडा 84 धांवड्यो जोडल्यो.

व्हड मोखीचो फाटलाव करपी नॅदरलॅण्डाक कठीण जातलें हें पयलींच कळिल्लें आनी तशेंच घडलें लेगीत. मिचेल स्टार्कान पांचवे ओव्हरींत ओपनर मॅक्स ओ डावड (6) हाका बोल्ड केलो. ते उपरांत मॅक्सवेलान उत्कृश्ट फिल्डिंगे वरवीं दुसरो ओपनर विक्रमजीत सिंग (25) हाका धांव बाद केलो. कॉलिन एकरमन (10), सायब्रॅण्ड इंग्लेबर्च (11), बॅस डे लीड (4) हे तंबूंत गेल्ल्यान नॅदरलॅण्डाची अवस्था 5 बाद 53 अशी जाली. मुखेली स्कॉट एडवर्ड आनी तेजा निदामनुरू (14) हाणें कांय वेळा मेरेन डाव सांबाळपाचो यत्न केलो. पूण, मार्शान ही जोडी फोडली. ते उपरांत झम्पान रोखडेच दोन धपके दिले. अशे तरेन नॅदरलॅण्डाचे 86चेर आठ बॅट्समन तंबूंत गेल्ले. झम्पान आनीक दोन धपके दीत नॅदरलॅण्डाचो डाव 90चेर गुठलायलो. ऑस्ट्रेलियेन 309 धांवड्यांनी जैत जोडलें. झम्पान चार विकेटी मेळयल्यो.