ऑस्ट्रेलियेक हारयलें ना जाल्यार टी-20 संवसारीक करंड जिखप कुस्तारः गंभीर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
नवी दिल्लीः तीन मॅचींचे टी-20 क्रिकेट माळेंत भारतान ऑस्ट्रेलियेक हारयलें ना जाल्यार संवसारीक टी-20 सर्ज जिखप कुस्तार आसा अशें भारताचो आदलो खेळगडो गौतम गंभीरान म्हणलां. गंभीर आनी रोहीत 2007 वर्सा टी-20 संवसारीक करंड जिखपी भारतीय पंगडाचे खेळगडे आशिल्ले.
20 सप्टेंबराच्या सुरू जावपी टी-20 माळेंत भारत ऑस्ट्रेलियेक हारोवपाक शकलो ना जाल्यार टी-20 संवसारीक करंड भारतीय पंगड जिखतलो अशें म्हणपाक जावचें ना अशें ताणे एका खेळां चॅलना कडेन उलयतना सांगलें. पयलीं सावन गंभीर हें सांगत आयला.
भारत आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे मदले टी-20 माळे कडेन संवसारीक वस्ताद आनी संवसारीक क्रमवारींत नंबर 1चेर आशिल्ल्या पंगडां मदली लडत म्हणून पळयतात. ताका लागून ऑस्ट्रेलियेक हारयल्यार भारतीय पंगडाचो आत्मविस्वास वाडटलो अशें मत गंभीरान उक्तायलां. भारतान मायदेशांत ऑस्ट्रेलियेक हारयल्यार टी-20 संवसारीक करंड जिखपाक मजत जातली, ना जाल्यार कॅप्टन रोहीत शर्माक व्हड संघर्श करचो पडटलो अशें गंभीरान सांगलां.