एसजीपीडीएच्या कर्मचाऱ्यां कडल्यान वसुली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मंत्र्याचे शिटकावणे उपरांत निर्णयः कंत्राटदाराची नेमणूक जाय मेरेन जापसालदारकी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मडगांवः एसजीपीडीएचे वांगडी सचीव विनोदकुमार हांणी कामगार नेमून सोपो वसुली करपाचो आदेश काडिल्लो. तो आदेश मंत्र्याच्या कारवायेचे शिटकावणे उपरांत रद्द केलो. ताका लागून बिरेस्तारच्यान परतून एकदां एसजीपीडीएच्या कर्मचाऱ्यां कडल्यान मार्केटांत येवपी वाहनां कडल्यान सोपो कर वसुली करपाक सुरवात जाल्या. वांगडी सचिवाच्या आदेशा प्रमाण सोपो कर एकठांय करतात, अशें कर्मचाऱ्यांनी सांगलें.

एसजीपीडीएच्या ठोक नुस्त्यां मार्केटांतलो सोपो कंत्राटाचो विशय हे आदींय खूब खेपे विवीध मुद्द्यां वयल्यान गाजला. विल्फ्रेड डिसा अध्यक्ष आसतना तांणी कंत्राटदार मिलाग्रीस फर्नांडीस हाका सोपो एकठांय करचे खातीर नेमिल्लो. हाका लागून मडगांव नुस्तें विक्रेते संघटणेनूय खूब खेपे एसजीपीडीए कडेन कागाळीं केल्ल्यो. फाटलीं कितलीशींच वर्सां एसजीपीडीए ठोक मार्केटांत येवपी वाहनां कडल्यान सोपो वसूल करचे खातीर निविदा काडूंक ना. हे आदींच्या कंत्राटदाराच्या तशेंच वाडयिल्ल्या प्रवेश दरा आड नुस्तें विक्रेते संघटणेन उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. ते उपरांत न्यायालया कडल्यान तीन म्हयन्यां भितर निविदा जारी करपाचे निर्देश दिल्ले. मदीं विधानसभा वेंचणूक आयिल्ल्यान जानेवारींत केल्ली निविदा प्रक्रिया पुराय जावंक शकली ना. न्यायालयान विविदा जारी करून कंत्राटदाराची नेमणूक जाय मेरेन एसजीपीडीएच्या कर्मचाऱ्यां कडल्यानूच सोपो वसूल करचो, अशी सुचोवणी केल्ली. तेन्नाच्यान एसजीपीडीएचे कर्मचारीच सोपो एकठांय करताले.

एसडीपीडीएचे वांगडी सचीव विनोदकुमार हांणी 31 मेक एक आदेश जारी करून निविदा प्रक्रिया करपाच्या तीन म्हयन्यांच्या काळा खातीर आठ ते णव जाणांची नेमणूक करचे खातीर वर्क ऑर्डर काडल्या. हें काम फातर्पेंच्या विराज देसाय हाका दिलां. 1 जूनाच्यान ताची अंमलबजावणीय सुरू जाल्या. निविदा प्रक्रिया करिनासतना न्यायालयाचो अवमान करून कंत्राटदाराची नेमणूक जाल्या जाल्यार वांगडी सचिवाचेर कारवाय करपाची नगरनियोजन मंत्र्यान शिटकावणी दिली. ते उपरांत वांगडी सचिवान ताकतिकेन आदेश फाटीं घेतलो आनी वर्क ऑर्डर रद्द केली.