एमआरएफ कंपनीन फोंडें पालिकेक दिली नवीं शववाहिका

फोंडें शववाहिकेचें उक्तावण करतना एमआरएफ कंपनीचे गोंय मुखेली गौतम राज, शेतकी मंत्री रवी नायक आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शेतकी मंत्री रवी नायक हांचे हस्तुकी उक्तावण

फोंडें, प्रतिनिधी : एमआरएफ कंपनीन फोंडें पालिकेक दिल्ले नवे शववाहिकेचें उक्तावण शेतकी मंत्री रवी नायक हांचे हस्तुकी केलें. ह्या वेळार नगराध्यक्ष रितेश नायक, उपनगराध्यक्ष दीपा कोलवेकार, नगरसेवक रुपक देसाय, आनंद नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
लोकांच्या फायद्या खातीर एमआरएफ कंपनीन जायत्यो सुविधा दिल्यात अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें. फोंडें पालिकेक दिल्ली शववाहिका उपेगी पडटली अशेंय तांणी सांगलें.
कंपनीन समाजांतल्या लोकांक गरजेच्यो सुविधा सदांच दिल्ल्यो. कंपनी लोकांक मजत करपा खातीर वावुरता. फुडाराकय उपेगी सुविधा दिवपाचो यत्न करतले अशें एमआरएफ कंपनीचे गोंय मुखेली गौतम राज हांणी सांगलें. नगराध्यक्ष रितेश नायक हांणी येवकार दिलो आनी विशांत नायक हांणी उपकार मानले. हे कार्यावळीचे सूत्रसंचालन नूतन बेतकीकार हिणें केलें.