एटीएम मशिना कडेन सुरक्षा रक्षक नेमात

म्हापश्यां बँक अधिकाऱ्यां वांगडा आयोजीत बसकेंत उलयतना पुलीस उपअधिक्षक जिवबा दळवी. कुशीक हेर अधिकारी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जिवबा दळवीः बँक अधिकाऱ्यां वांगडा बसका

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: बँक एटीएम मशिनांचेर जावपी चोरयो आडावपा सयत भौशीक पयशांची लूट जावची न्हय, हे खातीर एटीएम मशिनाचेर सुरक्षा रक्षक दवरपाची विनवणी पुलीस उपअधिक्षक जिवबा दळवी हांणी केल्या. भोवतेक एटीएम मशिना कडेन बँकांनी सुरक्षा रक्षक दवरूंक नाशिल्ल्याचें नदरेक आयिल्ल्यान दळवी हांणी ही विनवणी केली.

म्हापशें पुलीस विभागीय वाठारांतल्या बँक अधिकाऱ्यांचे जोडबसकेंत दळवी उलयताले. ह्या वेळार पुलीस निरिक्षक सोमनाथ माजीक, प्रशल नायक देसाय, उपनिरिक्षक आशिष पोरोब आनी हेर पुलीस हाजीर आशिल्ले. हे बसकेक युको, कर्नाटक, जी. पी. पार्सीक, सावथ इंडियन, आयडीबीआय, बरोडा, एचडीएफसी, महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा, एनकेजीएसबी, टीजेएसबी, भारतीय स्टेट, बँक ऑफ इंडिया, डीसीबी, इंडसइंड, सेंट्रल, कॅतौलिकसिरीयन, युनियन, यूबीआय ह्या बँकांच्या अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्लो.

एटीएमचे सुरक्षे खातीर सुरक्षा रक्षक नेमपा संबंदांत पुलिसांनी तशें पत्र धाडचें, अशी सुचोवणी एका अधिकाऱ्यान केली. ते प्रमाण बसके वेळारूच हें पत्र बँक अधिकाऱ्यांक दिलें. ते भायर सगळ्या बँकांचो आसपाव आशिल्लो पुलिसांनी व्हॉट्सअप ग्रूप तयार केलो. एटीएमाचेर एक रजिस्टर दवपाचीय बसकेंत सुचोवणी केली. जे वरवीं गस्ती वयले पुलीस सद्दां भेट दिवन ते नोंद वहीचेर शेरो मारतले. एटीएमाच्या वाठारांत सीसीटीव्ही लावचे, जे वरवीं चोरयेचो तपास लावपाक मजत जातली. तशेंच व्हॉटस्अप ग्रुपाचेर बँक अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद दिवपाची विनवणी उपअधिक्षक दळवी हांणी केली. बंक अधिकाऱ्यांनी ह्या वेळार आपलो अणभव सांगलो. ही बसका आयोजीत केल्ले खातीर तांणी पुलिसांचे उपकार मानले. पुलीस म्हासंचालक जसपाल सिंग हांच्या निर्देशा प्रमाण उपमहानिरिक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोई आनी अधिक्षक निधीन वाल्सन हांच्या मार्गदर्शना खाला ही बसका घेतिल्ली.