एकाय शॅकाचो परवानो रद्द करपाक दिवचे नात

बसकेंत उलयतना जॉन लोबो. कुशीक क्रूझ कार्दोज, विद्याधर दाभोळकार आनी हेर. (उमेश झर्मेंकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शॅक धनीः दर्यादेगेर मुळाव्यो सुविधा नात, वेळ आयल्यार रस्त्याचेर देंवपाची शिटकावणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: गोंयच्या दर्यादेगांचेर मुळाव्यो सुविधा दिवपाक पर्यटन खातें अपेशी थारलां. हेच खातीर सध्याची स्थिती निर्माण जाल्या. एकाय शॅकाचो परवानो रद्द करपाक दिवचे नात. तेचवरी मॉडल शॅक आनी नव्या शॅक धोरणाक विरोध आनी गरज पडल्यार शॅक बंद करून रस्त्यार देंवपाचो निर्णय गोंय शॅक धनी कल्याणकारी सोसायटीचे बसकेंत घेतलो.

शुक्रारा सकाळीं कळंगूट पंचायत सभाघरांत शॅक धनी संघटणेची बसका जाली. ह्या वेळार सरचिटणीस जॉन लोबो, भांडारी सिरील सिल्वेरा, विद्याधर दाभोळकार, श्रीधर गोलतेकार आनी हेर शॅक धनी व्हड संख्येन हाजीर राविल्ले.

दर्यादेगेर नळाचें कनेक्शन आनी घाणयाऱ्या उदकाचेर प्रक्रिया करपी प्रकल्पाचे पायपलायनीची वेवस्था पर्यटन खात्यान करची. तांकां जायना जाल्यार आमी ती मुळावी सुविधा निर्माण करतले. पूण पर्यटन खात्यान आमचे कडल्यान फुडल्या स वर्सांत कसलेंच शुल्क घेवचें न्हय, अशी मागणी शॅक धनी संघटणेन केल्या.

मजगतीं, सध्या खूबश्या शॅक धनयांक उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण पर्यटन खात्या कडल्यान सोकपीट आनी बोरबेल तशेंच घाणयाऱ्या उदकाचो विलो लावपा संबंदांत कारणां दाखय नोटिसो धाडल्यात. पर्यटन खात्यान आमकां ह्यो सुविधा दिवकूच नात. ताका लागून ह्यो नोटिसो धाडपाची कसली गरज? हे नोटिशेक सगळ्यांनी एकसमान जाप दिवपाचो निर्णय ह्या वेळार घेतलो.

अध्यक्ष क्रूझ कार्दोज हांणी सांगलें, शॅक धनयांची पर्यटन खात्या कडल्यान सतावणूक चल्ल्या. शॅकवाले घाणयारें उदक दर्यांत सोडटात, असो असो आरोप करतात. दर्यादेग वाठारांतलीं हॉटेलां, क्लब आनी रॅस्टोरंण्टांतलें घाणयारें उदक दर्यांत सोडटात, पण तांकां कोणूच कांयच विचारिना. दृश्टी जीवरक्षक संस्था घाणयारें उदक खंय सोडटा, तें पर्यटन खात्यान सांगचें, अशी मागणी तांणी केली.

सरकारान आमचो परवानो रद्द केलो जाल्यार आमी गोंयांतले सगळे शॅक बंद करून रस्त्याचेर देंवतले. इतलीं वर्सां पर्यटन खातें आमचे कडल्यान व्हड प्रमाणांत शुल्क घेता, पूण कसलेच तरेची मुळावी सुविधा आमकां दर्यादेगेर दिवंक ना. उरफाटे आमकांच दुशणां दितात. सादें नळाचें उदक आमकां मेळना. आमी दुसरे सुवाते वयल्यान आमच्या गाडयांनी उदकाची वेवस्था करता, अशें कार्दोज हांणी सांगलें. श्रीधर गोलतेकार हांणी सांगलें, 1994 सावन आपूण वझरात- वागातोरा शॅक वेवसाय करता. पूण अजून थंय आमकां कसलीच मुळावी सुविधा दिवंक ना. दर्यादेगेर वचपा खातीर बरो रस्तो ना वा विजेचे दिवे नात. रातच्या 10 वरां उपरात आमकां संगीत वाजोवपाक मनाय करतात, पूण डिस्को- क्लबांनी मध्यानराती मेरेन तशेंच फांतोडे मेरेन व्हड आवाजांत संगीत वाजयतात. तांकां कायदो लागना काय कितें, असो प्रस्न तांणी उपस्थीत केलो.

‘सरकार शॅक बिगर गोंयकारांक दिवपाक सोदता’

शॅक हो परंपरीक वेवसाय शॅक धनयांनी सांबाळून दवरला. आमकां लागून राज्यांत पर्यटन वेवसाय वाडला. पूण आतां सरकार हो वेवसाय बिगर गोंयकारांच्या हातांत दिवपाक सोदता. लोकप्रतिनिधी आनी सरकारी अधिकारी हे फक्त स्वताचो फायदो पळयतात. राज्याचो तशेंच पर्यटन वेवसाय कसो वाडटलो हाचे परस आपल्याक कितले पयशे मेळटले, हाचेरूच तांचो दोळो आसा. हे खातीर अभ्यास भोंवडेचो अहवाल प्रत्यक्षांत येना. सरकारान विदेशांत पर्यटन प्रचाराच्या नांवा खाला कोट्यांनी रुपया मोडिनासतना तो पयसो मुळाव्यो साधन सुविधा दिवचे खातीर खर्च करचो, अशी सुचोवणी जॉन लोबो हांणी केली.