एकवटान आमच्या सार्वभौमत्वाचें रक्षण करचें

ताळगांवां प्रजासत्ताक दिसा निमतान नौदळ सैनिकांचीं मानवंदना स्विकारतना राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई. (नारायण पिसुर्लेंकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राज्यपालान गोंयचे जनतेक प्रजासत्ताक दिसाचीं भेटयलीं परबीं

पणजी: सार्वभौमत्व हें सर्वोच्च, निरपेक्ष आनी अनियंत्रीत शक्त आसता, जे वरवीं स्वतंत्र राज्य चलयता. जायते राजकीय मतभेद आसून लेगीत एक राष्ट्र म्हणून आमी एकवटान आमच्या सार्वभौमत्वाचें रक्षण करपाक सक्षम आसपाक जाय. आमच्या सार्वभौमत्वाचेर हल्लो करपाचो वा नश्ट करपाचो यत्न जालो जाल्यार अशा प्रयत्नांक हलकेपणान घेनासतना ताका सरळ जाप दिवपाक जाय. आमचें संविधान सगळ्यां नागरीकांक न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आनी बंधुत्वाचो हक्क दिता, अशें राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी गोंयचे जनतेक प्रजासत्ताक दिसाचीं परबीं भेटोवन आपल्या भाशणांत म्हणलें.

गोंयचे राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी ताळगांव पठारावयल्या गोंय विद्यापिठाच्या मैदानाचेर (हॅलीपॅड वाठारांत) आयोजीत  राज्य पांवड्यावयल्या प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्याक राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबोवन मानवंदना दिली आनी संचलनाची पळोवणी केली. ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आमदार, सरकारी सचीव, अधिकारी, स्वातंत्र्य सैनीक, विद्यार्थी आनी नागरीक हाजीर आशिल्ले.

राज्यपालान सार्वभौमत्वाचें रक्षण करपाचो पुर्नउच्चार करून भारतियां सामकार हें आव्हान आशिल्ल्याचें म्हणलें. आमच्या लोकशायेंतली विविधताय आनी सक्षमतायेची संवसारभर तोखणाय जाता.   एकात्मता आनी अखंडतायेची हीच भावना आसा आनी ती आमी दरेका वर्सा प्रजासत्ताक दीस म्हणून मनयतात.

फुडें उलयतना राज्यपालान म्हणलें,  भारताचे संविधान हे आमच्या राष्ट्राच्यो अपेक्षा, आकांक्षा आनी मुल्यांक मूर्त स्वरूप दिवपी सगळ्यांत म्हत्वाचो दस्तावेज आसा. आमचें संविधान आमच्या  सगळ्या नागरिकांक मुळाव्या हक्कांची हमी दिता आनी धर्म, जात-पात वा लिंग आदाराचेर कोणाचेरूच भेदभाव जावचो ना हाची खात्री दिता. आमचें संविधान आमचे संसदीय लोकशाय वेवस्थेची चौकट लेगीत थारायता. तिचें नियंत्रण आनी समतोलाच्या वेवस्थेवरवीं कायदे-नेमांची बांदिलकी राखता.

राज्यपालान गोंयांक भारताचें शेती निर्यात केंद्र म्हणून प्रोत्साहन दिवपाक म्हत्वाच्यो निर्यात-केंद्रीत साधनसुविधायो निर्माण करून काजू, मानकुराद आंबो, मयडेचीं केळीं, अळसाणो आनी करंगूट तांदळा सारक्या थळाव्या, सेंद्रीय, परंपरीक आनी अपरंपरीक शेती उत्पादनांक प्रोत्साहन दिवपाची गरज उक्तायली.

ॠ20 शिखर परिशदेचें कांय कार्यावळींचें आयोजन करपा खातीर गोंयची निवड जाल्ली. ताका लागून आमकां आमच्या राज्यांची समृध्द संस्कृती आनी सरबरायेची परंपरा दाखोवपाची संद मेळटली. देशांतले सगळ्यांत चड पसंदीचें थळ आशिल्लें राज्यांतलें हे कार्यावळीक लागून राज्याचे अर्थवेवस्थेक बरी चालना मेळटली, जाका लागून आंतरराष्ट्रीय माचयेर गोंयच्या उत्पादनांचें ब्रँडींग प्रदर्शीत करपाची संद मेळटली, अशेंय राज्यपालान म्हणलें.

राज्यपालान म्हणलें, भारताच्या विकासात कनेक्टिव्हिटी म्हत्वाची आसा. विमान कनेक्टिव्हिटी आनी नवो विमानतळ निर्माण करप काळाची गरज जावन आसा. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अशें नांव दिल्ल्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पयल्या टप्प्याचें उक्तावण केलां. हो विमानतळ राज्यांतल्या पर्यटन मळा खातीर गेम चेंजर थारतलो. देश आनी विदेशी हवाई संपर्काक लागून राज्याच्या पर्यटन मळार सुदारणा आनी वाड जातली.

राज्यपालान आपल्या भाशणात राजभवनावतीन डायलिसीस/ कॅन्सर/ हेर  दुयेंतींक अर्थीक मदत करपा खातीर सुरू केल्ली येवजण, आसरो घरां आनी वृद्धाश्रमांक अर्थिक मदत करपा खातीर सुरू केल्ली येवजण, राजभवन वाठारांत पणसाची आनी वखदीं झाडांची लागवड,  थळाव्या देशी गायींचे संरक्षण आनी संवर्धन करपा खातीर  राजभवनान सुरू केल्ली गोशाळा आनी हेर उपक्रमांचोय उल्लेख केलो.
उपरांत विंगड विंगड शाळांच्या भुरग्यांनी सांस्कृतीक कार्यक्रम सादर केलो.