एअर इंडिया आंतरराष्ट्रीय विमानांतल्या जेवणांत मेळ्ळी ब्लेड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः मुंबयच्या एके बायलेक आयस्क्रीमींत मनशाचें बोट मेळ्ळे उपरांत नोयडाचे एके बायलेक आयस्क्रीमींत किडो मेळ्ळो. ताचे उपरांत आतां एअर इंडिया आंतरराष्ट्रीय विमानांतल्या प्रवाशाच्या जेवणांत ब्लेड सांपडली. सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्सचेर पोस्ट शेअर करून प्रवाशान स्वता ही म्हायती दिल्या. ह्या पोस्टा उपरांत एअर इंडियान आयतारा 16 जून दिसा निवेदन जारी करून प्रवाशांच्या जेवणांत ब्लेड मेळिल्ल्याचें मान्य करून माफी मागली.

कणगी आनी अंजीर चाटांत धातूचो कुडको
खरें म्हणल्यार मथुरेस पॉल नांवाचो प्रवासी एअर इंडिया विमानांतल्यान बेंगळुरू सावन सॅन फ्रांसिस्कोक वतालो. 10 जून दिसा पॉलान एक्साचेर एअर इंडिया विमानांत जेवणा वेळार मेळिल्ल्या ब्लेडीचे दोन फोटो शेअर केल्ले. हो फोटो शेअर करतना पॉलान पोस्टांत बरयलां, ‘एअर इंडियाचें जेवण कणगी आनी अंजीर चाटांत ब्लेड सारको दिसपी धातूचो कुडको मेळ्ळो. जेवण तोंडात घाले उपरांत कांय सेकंदां उपरांतच हें लक्षांत आयलें. सुदैवान म्हाका दुखापत जाली ना.

अधिकाऱ्यान मागली माफी
प्रवाशाच्या पोस्टा उपरांत एअर इंडियाचे मुखेल गिरायक अणभव अधिकारी राजेश डोगरा हांणी म्हणलें, ‘प्रिय मिस्टर पॉल, ही गजाल आयकून आमकां खूब दुख्ख जाता. हातूंत आमी आमच्या प्रवाशांक दिवपाक सोदतात तें सेवेची पातळी दिसना. तुमचो बुकींग तपशील तुमच्या सीट क्रमांका सयत आमकां मेसेज करात. हे प्रकरण बेगोबेग निवळून सुटावे जातले हाची आमी खात्री करतले. आमच्या एका विमानांतल्यान एका प्रवाशाच्या जेवणांत परकी वस्तू मेळ्ळी हाची चवकशी करतना आमच्या कॅटरिंग पार्टनरांतल्या वापरिल्ल्या भाजीपालो प्रक्रिया मशीनांतल्यान आयिल्ल्याचें दिसून आयलें.’