उसप ते आमठाणें धरण रस्त्याक चालना

उसप ते आमठाणे रस्त्याचेर हॉमिक्सिंग डांबर घालपाच्या वावराक सुरवात करून दिवपाचे कार्यावळी वेळार आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांचे वांगडा प्रदीप रेवोडकार, बाबासाहेब राणे आनी हेर. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. चंद्रकांत शेट्येः सुमार 3 कोटी मोडून रस्तो जातलो चकचकीत

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचलः रस्त्यांक लागून गांवागांवांतले उदरगतीक चालना दिवप शक्य जाता. ते भायर गांवची सोबाय लेगीत वाडटा. ताका लागून गांवागांवांतल्या रस्त्यांचीं कामां चालीक लावप, तेच वांगडा उदक आनी वीज ह्यो मुळाव्यो गरजो लोकां मेरेन पावोवपा खातीर आपूण वावर करता. गांवची उदरगत करचे खातीर सरकार, चड करून मुख्यमंत्र्यांचो बरो आदार मेळटा, अशें दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी सांगलें.

उसप ते आमठाणे धरणा मेरेनच्या 2.7 किलोमिटर लांबायेच्या रस्त्याचें रुंदीकरण आनी हॉटमिक्सिंग डांबरीकरण वावराक सुरवात करून दिवपाचे कार्यावळींत डॉ. शेट्ये उलयताले.

ह्या रस्त्याचे दोन भाग जातले. एक कासरपाल ते उसप रस्त्याक अदमाशे 1 कोटी 75 लाख आनी उसप ते आमठाणे धरणा मेरेनच्या रस्त्याक अदमाशे 1 कोटी 65 लाख रुपया खर्च येतलो.

आमदार डॉ. शेट्ये हांणी नाल्ल फोडून ह्या कामाक सुरवात करून दिली. जिल्हो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवोडकार, सरपंच पद्माकर मळीक, उपसरपंच त्रिषा राणे, मेणकुरेचे सरपंच गुरुदास परब, उपसरपंच कुमुदिनी नायक, आदले उपसरपंच बाबासाहेब राणे, अडवलपालचे आदले सरपंच मनोज साळगांवकार, पंच डॉ. रामा गांवकार, नरेश गांवस, कृष्णा आरोलकार, आदले उपसरपंच यशवंत वरक, भौशीक बांदकाम खात्याचे सहाय्यक अभियंता रश्मी मयेंकार आनी गांवचे लोक ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.

ह्या रस्त्याक लागून लाटंबार्से उद्देगीक वसणुकेक चालना मेळ्ळ्या. मोपा विमानतळा कडेन वचपा खातीर सोपें जातलें. सरकार सुमार 70 कोटी खर्च करून थंयचे उद्देगीक वसणुके खातीर नवो उदका प्रकल्प सुरू करतले. ताका लागून पियेवपाच्या उदकाचो प्रस्नूय सुटावो जातलो. ह्या रस्त्याक लागून उद्देगीक वसणुकेचें व्हड काम पुराय जालां. फक्त विजेचो प्रस्न उरला. ते खातीर निविदा जारी केल्यात. हे आदींच दोन व्हड कंपनींनी दोन प्लॉट नोंद करून घेतल्यात. ते उद्देगीक वसणुकेचें सरकाराच्या उपक्रमांतल्यान सोबितीकरण करतले. ताका लागून ही उदिदेगीक वसणूक वेर्णे उद्देगीक वसणुके भशेन दिसतली, अशेंय आमदार डॉ. शेट्ये हांणी सांगलें.

ह्या वेळार आमदार डॉ. शेट्ये हांणी मुख्यमंत्री, सरकार आनी भौशीक बांदकाम खात्याचें उपकार मानले.