उपचारा खातीर गोमॅकॉंत कोविडाचे 15 दुयेंती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सक्रीय दुयेंतींंचो आंंकडो 200 वयर, चांचण्यांचेर भर

पणजी : कोवीड दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडत आशिल्ल्यान गोंयांत सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 212 चेर पावला. गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाच्या कोवीड वॉर्डात 15 दुयेंती उपचार घेतात. गोंया सयत देशांत लेगीत कोविडाचे दुयेंती वाडत आसात. खासगी हॉस्पिटलां तशेंच भलायकी केंद्रांनी उपचाराच्यो सुविधा नाशिल्ल्यान कोवीड दुयेंतींक आतां उपचारा खातीर गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलांत दाखल जावचे पडटले.

कोवीड दुयेंसां विशीं केंद्र सरकारान राज्यांक सतर्कतायेचे आदेश दिल्यात. ह्या आदेशांक लागून भलायकी खात्यान कोवीड उपचारांची तयारी सुरू केल्या. भलायकी केंद्रांनी आतां चांचण्यांचें प्रमाण वाडटलें. फार्मासींनी आतां मास्क तशेंच सॅनिटायजर हाडप सुरू जालां. बऱ्याच फार्मासींनी मास्क, सॅनिटायजरा सयत कोविडाचे कीट उपलब्ध आसा. मास्क घालपा सयत जतनाय घेवपाचे आवाहन भलायकी खात्यान केल्ल्यान दुयेंती आतां मास्क घालपाक लागल्यात.

आयतारा कोरोनाचे 40 नवे दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 18 दुयेंती बरे जाले. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो वाडून तो 212चेर पावला. आयतारा 448 चांचण्या उपरांत 40 दुयेंती मेळ्ळे. मार्चाचे सुरवेक सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 10 परस उणो आशिल्लो. आतां दर दिसा 20 परस चड दुयेंती मेळपाक लागिल्ल्यान सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 200 परस चड जालो. 19 मार्चाक सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो शेंकड्या वयर गेल्लो. हाचे उपरांत सप्तकांत तो 200 वयर पावलां. राज्यात एच 3 एन 2 इन्फ्लुएंझाचे दुयेंती मेळ्ळ्यात. एच 3 एन 2 इन्फ्लुएंझा खातीर भलायकी खात्यान दुबावितांच्या नमुन्यांची चांचणी सुरू केल्या.

कोराना वासिनिकरणाची मोहीम आतां बंद जाल्या. राज्यांत वासिनाचे डोस उपलब्ध नाशिल्ल्यान वासिनीकरण बंद जालें. भलायकी खात्यान केंद्रा कडेन 2500 डोसांची मागणी केल्ली. केंद्रा कडेन वासिनां उपलब्ध नात. वासीन डोसांची निर्मिती बंद जाल्या, अशी म्हायती वासिनीकरण मोहिमेचे अधिकारी डॉ. उत्तम देसाय हांणी दिली. राज्यांत बरोच तेप वासिनीकरण मोहीम सुरू आशिल्ली. हे मोहिमेंत पयलो आनी दुसरो डोस मेळून 28 लाख 74 हजार 408 वासिनांचे डोस दिल्यात. वासीन नाशिल्ल्यान आतां वासिनाचो डोस दिवप शक्य ना.

जांकां कोणाक खोंकली येता वा जोर येता, तांणी कोरोनाची चांचणी करची. कोरोनाची लागण जाल्यार आयझोलेशनांत रावचें आनी उपचार सुरू करचें. दुयेंस मनशांनी मास्क घालपा सयत हेर जतनाय घेवची अशें भलायकी खात्यान कळीत केलां.

गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलांत कोवीड वॉर्ड सुरू जाला. जे दुयेंती उपचार घेतात, तांची भलायकी सामान्य आसा. गंभीर ना, अशी म्हायती गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलाचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकार हांणी दिली.

कोवीड दुयेंती मेळपाचें प्रमाण उणें जावन स्थिती सामान्य जाल्ल्यान आतां कोणाकूच कोविडाचो उगडास ना. हाका लागून वासिनां उपलब्ध आसतना लेगीत लोक वासिनां घेनाशिल्ले. हाका लागून मुजत सोंपचे पयलीं भलायकी खात्यान वासिनां परतून धाडलीं. आतां दुयेंती परतून वाडपाक लागिल्ल्यान भिरांतीचें वातावरण आसा. राज्यांतल्या सगल्या भलायकी केंद्रांनी कोवीड दुयेंतींची नोंद जाल्या.

गोमॅकॉंत दाखल जावपी दरेक दुयेंतींची कोवीड चांचणी करतात. ‘इन्फ्ल्यूएंझा’न बादीत आशिल्ले दोन दुयेंती गोमॅकॉंत आसात. तांची भलायकी बरी आसा. ताका लागून लोकांनी भियेवन वच्चे न्हय. कोवीड आनी ‘इन्फ्ल्यूएंझा’च्या नेमांक पाळो दिवचो

– डॉ. प्रशांत सूर्यवंशी, धामीच्या दुयेंसाचें तज्ञ