‘उटा’ हें आदिवासी समाजाचें शस्त्र

उटान आयोजीत केल्ले जागृती कार्यावळींत उलयतना मंत्री गोविंद गावडे. माचयेर आदले मंत्री प्रकाश वेळीप आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रकाश वेळीपः काणकोणां ‘उटा’ची जागृती कार्यावळ

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

काणकोणः उटा संघटणा म्हणल्यार आदिवासी समाजाचें एक शस्त्र. गरजे भायर कोणेनूच आदिवासी फुडाऱ्याचे पांय ओडपाचे वा ताचें नांव पेड्ड्यार करपाचें कारस्थान रचलें जाल्यार हे फुडें सोंसून घेवचे नात. जरी तो आदिवासी समाजाचो आसलो तरीय ताचे कडेन खंयचेच स्थितींत तडजोड करचे नात, अशें अनुसुचीत जमातीचे बसकेंत प्रकाश वेळीप हांणी सांगलें.

खोतीगांव येडा वाठारांतल्या दया गांवकार हांच्या घरा घेतिल्ले उटा संघटनेच्या जागृती कार्यावळींत वेळीप उलयताले. ह्या वेळार माचयेर कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, दुर्गादास गावडे, जिल्हो पंचायत वांगडी शोभना वेळीप, विश्वास गावडे, दया गांवकार आनी उटाचे हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले.

गोंयांत सध्या आदिवासी फुडाऱ्यांचें पांय ओडपाचें काम आदिवासी समाजाचेच फुडारी करतात. हाची बरी देख म्हणल्यार अंदूं आदिवासी समाजाचे सक्रीय आमदार विधानसभेंत आसून लेगीत आदिवासी खातें ह्या समाजाच्या फुडाऱ्यां कडेन दिवंक ना. हाका सरकारा परस आदिवासी फुडारीच कारणीभूत आसात. ही शक्त आदिवासी समाजांत फूट घालपाचें काम करता. सध्याच्या हे स्थितीक लागून आदिवासी समाज फुडें वचचे परस फाटींच ओडटा, अशी खंत गोमंत गौड मराठाचे अध्यक्ष विश्वास गावडे हांणी सांगलें.

आदिवासी समाजाक खंयचीच गजाल, हक्क वा अधिकार मागून मेळूंक ना. ते खातीर आंदोलनां करचीं पडल्यांत. आदिवासींनी आपलो इतिहास समजून घेवप काळाची गरज आसा, अशें उटाचे सचीव डॉ. उदय गांवकार हांणी सांगलें.

ह्या वेळार दुर्गादास गावडे हांणीय विचार मांडले. अर्जुन गांवकार हांणी येवकार दिलो. दया उर्फ उमेश गांवकार हांणी सुत्रसंचालन केलें. आनंद गांवकार हांणी उपकार मानले.

अनुसुचीत जमातीक आरक्षण दिवचें: वेळीप

2027 चे विधानसभा वेंचणुकेंत अनुसुचीत जमातीचो मुख्यमंत्री जावचो. हे खातीर अनुसुचीत जमातीक राजकी आरक्षण मेळपाक जाय, अशी मागणी येडा खोतीगांवां जाल्ले अनुसुचीत जमातीचे बसकेंत प्रकाश वेळीप हांणी केली.