इब्रामपूरा बागायतींतलीं झाडां मारलीं

बागायतींतलो मारिल्लो कवाथो. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संभाजी सापळेक लाखाचें लुकसाण; पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: इब्रामपूर पेडणेंच्या संभाजी सीताराम सापळे हांचे हेदूस वाठारांतले बागायतींतलीं कवाथे, केळमे, काजी अज्ञातान मारल्यात. तशेंच उदका पुरवणे खातीर हाडिल्लीं पायपांय कातरून उडयल्यात. ताका लागून सापळे हाका सुमार एका लाखाचें लुकसाण जालां.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सापळे हांणी आपले बागायतींत दोनशीं काजूचीं झाडां लायिल्लीं. तातूंतलीं अज्ञातान 30 झाडां मारलीं. तशेंच केळमें आनी कवाथेय मारून उडयले. ते भायर बागायतींत उदक व्हरचे खातीर पायलां दवरिल्लीं, तातूंतलीं 30 पायपां कातरून उडयल्यांत. त्या अज्ञात मनशा आड सापळे हांणी पुलीस स्टेशनाचेर आनी रान खात्याच्या शेतकी विभागा कडेन कागाळ केल्या. सापळे हांणी प्रतिनिधी कडेन उलयतना सांगलें, आपले जमनींत तीं झाडां व्हड कश्टान शिंपून वयर काडिल्लीं. तीं शिंपचे खातीर पयसुल्ल्यान उदक हाडिल्लें. पूण अज्ञात मनशान पुराय बागायतीची वाट लायली. आपल्याक सुमार एका लाखाचें लुकसाण जालां. जाणें हें काम केलां ताचेर खर कारवाय करची, अशी तांणी मागणी केल्या.