इफ्फी : गोंयच्या चित्रपट खासा विभागाक उणो प्रतिसाद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रवेशिका सादर करपाची मुजत इएसजीन वाडयली

पणजी, प्रतिनिधी : चित्रपट महोत्सवांत दर वर्सा गोंयच्या चित्रपट निर्मात्यां खातीर खासा विभाग आसता. ताचे खातीर आतां मेरेन फकत 5 प्रवेशिका आयिल्ल्यान प्रतिसाद सामको उणो आसा. हाका लागून मनरिजवण संस्थेन चित्रपटांच्यो प्रवेशिका सादर करपाची मुजत वाडयल्या. ती 13 ऑक्टोबराक सोंपिल्ली. ती 1 नोव्हेंबर मेरेन वाडयल्या. मनरिजवण संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ही म्हायती दिली.
गोंयच्या निर्मात्यांनी वाडिल्ले मुजतीचो फायदो घेवंक जाय. 1ऑक्टोबर 2022 ते 30 सप्टेंबर 2023 ह्या काळांत गोंयांत तयार जाल्ले कोंकणी वा मराठी चित्रपट ह्या विभागांत प्रदर्शित जावपाक पात्र आसात.
अंदूं चित्रपट महोत्सव 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन जातलो. प्रतिनिधी नोंदणी तशेंच महोत्सवाचीं हेर कामां सुरू आसात.
गोंयच्या खासा विभागा खातीर सामके उणे चित्रपट आयले जाल्यार हो विभाग रद्द जावपाक शकता, अशी म्हायतीय अधिकाऱ्यांनी दिली.