इज ऑफ डुइंग बिझनेसाचे बाबतींत गोंय सोळावे सुवातेर  

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


0 मजबूत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम विकसीत करपांत गोंय मुखार
0 म्हत्वाकांक्षी राज्य म्हणून गोंय वर्गीकृत
 
भांगरभूंय खबरांमेज
पणजी ः 2020 च्या इज ऑफ डुइंग बिझनेस (EoDB) वर्गवारी मदीं हालींच जाहीर जाल्ल्या मूल्यांकन निकाला मदीं 50-80% चे वळेरेंतल्या फीडबॅक गुणां सयत गोंयाक 16 वें स्थान दिलां आनी म्हत्वाकांक्षी राज्य म्हणून वर्गीकृत केलां. फाटल्या मूल्यांकनांत गोंयाक 3.33% गूण मेळिल्ले आनी गोंय देशांत 24 व्या क्रमांकाचेर आशिल्लें.
हालींच उद्देग आनी अंतर्गत वेपार प्रोत्साहन विभागान आयोजीत केल्ले कार्यावळींत केंद्रीय वित्त आनी कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्री निर्मला सीतारामन आनी केंद्रीय वाणिज्य आऩी उद्देग मंत्री पियूष गोयल हांचे उपस्थितींत 2020 चो इज ऑफ डुइंग बिझनेस मूल्यांकन निकाल जाहीर केलो.
गोंयान फीडबॅक स्कोअरा मदीं 3.33% वयल्यान 71% मेरेन उडी घेवन 8 सुवातांची सुदारणा केल्या आनी ह्या वर्गांत झारखंड, केरळ, राजस्थान आनी पश्चिम बंगाल राज्यां फुडली सुवात मेळयल्या.
गोंय गुंतवणूक प्रोत्साहन आनी सुविधा मंडळ राज्यांत इज ऑफ डुइंग बिझनेस उपक्रमाची अंमलबजावणी करपा खातीर नोडल एजन्सी म्हणून काम करता. जेन्ना 70% वा चड वापरकर्ते सकारात्मक अभिप्राय दितात तेन्ना राज्याक एक गूण मेळटा. मंडळान वापरकर्त्यां कडेन संपर्क करप, अडचणी समजून घेवप आनी प्रक्रिया सोपी आनी सुटसुटीत करपा खातीर सगल्या वेवसायिकां वांगडा काम करपा खातीर अनेक उपक्रम सुरू केल्यात. परवान्यांचें स्वयं-नूतनीकरण सुरू करप, उद्देगीक धोरण 2022 चो मसुदो जारी करप, सरकारी प्रक्रिया सुटसुटीत करप, सेवा मेळोवपा खातीर दाखल्यांची गरज उणी करप, परवान्यांचो काळ वाडोवप, कमी वेळांत मंजुरी दिवप अशे कांय उपक्रम मंडळ चालीक लायता.
4 जुलय 2022 दिसा उद्देग आनी अंतर्गत वेपार प्रोत्साहन विभागान आयोजीत केल्ले अशेच एके कार्यावळींत केंद्रीय वाणिज्य आऩी उद्देग मंत्री पियूष गोयल हांचे उपस्थितींत 2021 चो राज्य स्टार्ट-अप रँकिंग मूल्यांकनाचो निकाल जाहीर केलो. राज्यांची दोन श्रेणींनी विभागणी केल्ली. एक कोटी परस चड लोकसंख्या आशिल्ले श्रेणींत अ आनी लोकसंख्या उणी आशिल्ल्या राज्यांचो ब श्रेणींत आस्पाव केल्लो. गोंयान वट्ट 16 राज्यांचो आस्पाव आशिल्ले ब श्रेणींत 5 वो क्रमांक मेळयला आनी एक मजबूत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम विकसीत करपी अग्रेसर राज्य म्हणून वर्गीकृत जालां.
गोंयचें सात सुधारणांच्या मळार मूल्यमापन केलां. जांचें गोंयांत स्टार्ट-अप इकोसिस्टमाक उर्बा दिवपा खातीर म्हत्वाचें योगदान मेळ्ळां. गोंयान संस्थात्मक आदार, इनोव्हेशन आनी उद्देजकतायेक उर्बा दिवप आनी तांकीचे वाडीचेर भर दिला. 'अ‍ॅक्सेस टू मार्केट' आनी 'फंडींग सपोर्ट' उपक्रमाचोय बरो फायदो जाला. गोंयांत समर्पीत हेल्पलायनी सयत स्टार्ट-अपा खातीर वन-स्टॉप पोर्टल तयार करप, राज्य पांवड्यार मान्यताय आनी मंजुरी आनी उच्च शिक्षणीक संस्थांनी उद्देजकताय कुशळटायेक प्रोत्साहन दिवन विद्यार्थी उद्देजकांक उर्बा दिवप अश्या उपक्रमांची अंमलबजावणी केल्या.