इंस्टाग्राम आनी फेसबुका खातीर केल्ले रील्स व्हायरल जायना? मागीर….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सध्या सगळेच इंस्टाग्राम आनी फेसबूक वापरतात. तातूंतले कांय जाण इंस्टाग्रामाचेर रील तयार करतात आनी तांकां तें व्हायरल जावचें अशें दिसता, जाका लागून तांकां आपल्या व्हिडियोंतल्यान पयशे मेळपाक शकतात. व्हिडियो तयार करपी जायते युजर्स आसात, पूण व्हिडियो व्हायरल जाले नात जाल्यार लोकांक वाज येता आनी व्हिडियो करप बंद जाता. तुमचे वांगडाय अशें जावचें न्हय म्हणून तुमी कांय गजालींचेर लक्ष दिवचें. हाचे उपरांत तुमचो व्हिडियो व्हायरल जावपाची शक्यताय वाडटली.

ह्यो टिप्स फॉलो करात

ट्रेंडींग गितां : जेन्ना तुमी रिला खातीर ऑडियो वेंचतात तेन्ना सदांच ट्रेंडींग गितां वेंचून काडात. अशें केल्यार रील व्हायरल जावपाची शक्यताय वाडटा.

एचडी कॉलिटी : व्हिडियो पोस्ट करचे पयलीं तो एचडी कॉलिटींत आसा काय ना तें पळयात. तुमची रील एचडी कॉलिटींत ना जाल्यार तुमचो व्हिडियो बरो दिसचो ना. व्हिडियोचो दर्जो तुमी घेतिल्ले कश्ट उदकांत घालता.

विशय निवड : व्हिडियो तयार करपाक लोकांक संबंदीत आशिल्लो आनी तातुंतल्यान तांकां कांय म्हायती मेळूं येता असो विशय वेंचून काडात. हाचे वांगडा, लोक तुमचो व्हिडिओ पळोवपाक वा फुडले अपडेट मेळोवपाक नक्कीच तुमकां फाॅलो करतले.

एक कथा पोस्ट करात: दर दिसा तुमचे काणयेचेर कितें तरी म्हत्वाचें शॅर करात. अशें कितेंय तरी शॅर करपाचो यत्न करात, जें वापरपी तुमचे स्टोरीक प्रत्युत्तर दिवपा पसून स्वताक आडावचे ना.