इंग्लीशीचे फायदे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंग्लीशींतलेंय वाचन जाय अशें सांगतकच खूब जाणांक तें उस्तरें गेल्ले भशेन जाता. जाका इंग्लीश व्हडलीशी बरे तरेन कळना आनी देखून इंग्लीशीची एलर्जी आसा तांकांच हीं लक्षणां दिसतात.
इंग्लीश जाय कित्याक? हय. मायभास पयलीं. पूण इंग्लीशूय जाय. हजार कारणां आसात. देखी दितां हांगा कांय जित्यो जिव्यो.
जम्मू- काश्मीरांतल्या श्रीनगरांत आमचो कोंकणी अनुवादकांचो पंगड गेल्लो. आठ दीस दौरो. दल सरोवरा कडल्या हावज बोटींत राबितो. मायनस आठ डिग्री सेल्सियस तापमान आशिल्लें. एक दीस श्रीनगर विद्यापिठांत आमचो पंगड गेलो. थंय तांच्या सभाघरांत कोंकणी भाशा आनी साहित्य ह्या विशयाचेर उलोवपाचें आशिल्लें. तें काम हांवें केलें. मुखार सगळे विभागमुखेली, पीएच डी विद्यार्थी, संशोधक असो समूह. भायर पावस आनी बर्फ वांगडाच पडटाले. सभाघरांत सगळ्या खांब्यांक हिटर लायिल्ले. म्हजे दांत थंडेन कडकड कडकड जाताले. हुडहुडी भरिल्ली. दोन कोट, कानटोपी ह्या पॅकिंगांचो व्हडलोसो फायदो जायनाशिल्लो. हांवें म्हजें व्याख्यान हे परिस्थितींत दिलें. प्रस्न जापो कार्यावळ आशिल्ली. त्या हुशार भुरग्यांनी आनी विद्वान प्राध्यापकांनी बरे प्रस्न विचारले. तांकां समर्पक जापो दिल्यो. खूब विद्यार्थिनी पाकिस्तानी आशिल्ल्यो. हें सगळें घडून आयलें ते फकत इंग्लीश भाशेच्या जाणकारीक लागून.
इंग्लीश जाणा जाल्ल्याचे फायदे हांवें खूब अणभवल्यात. राश्ट्रीकृत बॅंकांनी प्रोबेशनर अधिकारी नियुक्त जातात. कठीण परिक्षा पास जावन हुशार विद्यार्थी बॅंकांनी रूजू जातात. बॅंकेंत रूजू जाल्ल्या ह्या अधिकाऱ्यांक मुळावें कोंकणी गिन्यान आसचें हो बॅंकेचो हेत आसता. गिरायकान अधिकाऱ्यांक कोंकणीत प्रस्न विचारले जाल्यार ताची थोडक्यांत जाप कोंकणीत कशी दिवची हें प्रशिक्षण आसता. कांय बॅंकांनी असलें प्रशिक्षण दिवपाक म्हाका आपयल्लो. तेन्ना बरो अणभव मेळ्ळो. भुरगे हुशार आशिल्ल्यान तांचें आकलन तेज आसता. तुजो पासबूक फाल्यां दितां, फाल्यां मेळटलो, रिण कितलें जाय? अशीं कांय थारावीक वाक्यां तांकां शिकयलीं. उलोवपाक. गिरायकां कडेन कोंकणी उलोवपाक तांकां आत्मविश्वास आयलो. पूण तांकां हे सगळें शिकोवपाक इंग्लीशीचो आदार जाय पडलो. कोंकणी शिकपाचीं पुस्तकां तांकां सांगलीं. सफाईदार पकड आशिल्ली इंग्लीश उलयतकच एक प्रभाव उरता. तातूंत तीं आयकूंक पावतात आनी शिकूंक पावतात.
इंग्लीश जाणा जावपाचे फायदे कितें? एक आनी दोन न्हय, शेंकड्यांनी. विदेशांत गेलों तेन्ना म्हाका इंग्लीशूच आदाराक आयली. फ्रेंच, स्पॅनीश, पोर्तुगीज, जर्मन आसूं वा हेर भाशा उलोवपी मनीस आसूं, ताका संवसारीक आऩी ज्ञान भाशा म्हळ्यार इंग्लीशेचीं 100 तरी वाक्यां येतात. तितल्यान निस्तर काडूं येता. तांचें बरें आसा. आमकां जर कांयच कळना, जाल्यार तांच्यांतलो कोणूय भामटो आसल्यार बरो सांपडलो हो बोक़डो कातरूंक अशें म्हणटलो. नागयतलो, फटयतलो, त्रासांत घालतलो. इंग्लीश वाचूंक, बरोवंक, उलोवंक कळ्ळें म्हणटकच प्रस्नूच येना. जितली बरी फडफडीत इंग्लीश, तितलो तूं ह्या नाटकी जगांत सुरक्षीत.
गोंयांत कोंकणीच्या कितल्या बाबांक कितली इंग्लीश येता खबर ना. वाचन ना जातकच ज्ञानसंपन्नतेंत तो फाटीं उरता. मागीर कायचेकाय समर्थन जाता. गंड (complex) आनी अज्ञात भंय वा फोबिया हातूंतल्यान ह्यो कायलोळ्यो उप्रासतात. आमकां कांयच उद्देग ना म्हूण हे कोंकणी करतात, बरयतात अशें कांय अर्दकुट्यांक दिसता. हांवूय एक कोंकणीचो मुकेशबाब. एक बरो चरचरीत अणभव सांगता. एका कंपनीत म्हाका केन्नाय अनुवाद वा हेर ट्रेनिंग दिवपाक आपयताले. थंय एक मॅनेजर आशिल्लें. तें लंडनाक जल्माक येवंक ना वा ताची पिराय थंय वचूंक ना. पक्कें गोंयकार. पूण म्हजे कडेन कायम इंग्लीशींत उलोवप. ताच्या तोंडा वयलो भाव पळेल्यार, बाकिच्या बाबां भशेन मुकेशबाब लेगीत इंग्लीश कातरतकच बोमो कसो बाविल्लेवरी वोग्गी पडटा, हें स्पश्ट दिसतालें. पूण हांवें हां, हूं, ऊं करून थातूरमातूर वयले वयर जापो दिवन ताका ताच्या कथीत इंग्लीश प्रभुत्वाचो, कथीत जैताचो आनी म्हज्या सादेपणाचो आनंद घेवपाक दिलो. अशें आनीक एकदां घडलें. तिसऱ्या खेपे ताणें इंग्लीश सुरू करनाफुडें हांवें साहित्यीक इंग्लीश भाशेची बांसरी सुरार तालार वाजोवची तशी वाजयली. उलयत रावलों. थरथरलें. ताका अनपेक्षित हें. पंदरा मिनटां तरी हांव इंग्लीशींत उलयलों. एक पॉज घेवन थांबलों. शुद्ध कोंकणी उलोवंक लागलें. एक उतर इंग्लीश ना. आज तें मेळ्ळें जाल्यार कोंकणीच उलयता. हांव मुद्दम इंग्लीश उलयता. हांकां कांय स्पेलिंगां आनी शब्दार्थ कळचेनात. कोंकणी मनशाक कमी समजुपाची मस्ती ही. इंग्लीशींत बडबडप म्हळ्यार आपूण शाणो आसता अशें ना.
इंग्लीश ही ज्ञानभाशा. वेव्हार वेपाराची भाशा. मेडीकल, इंजिनियरींग, हेर विज्ञान इंग्लीशींतूच शिकतात. कोंकणीचेर कडक प्रभुत्व जाय, इंग्लीशीचेरूय पकड जाय.
सुमार पन्नास कोंकणी कथा हांवें इंग्लीशींत केल्यो आनी हजारांनी वाचकां मेरेन पावयल्यो. कथासाहित्य तें. बातम्यो अणकारपा इतलें सोंपें न्हय. इंग्लीशीचे लाव हेविशीं शेंकड्यांनी अणभव सांगूं येतात. तुर्ताक इतलें देमायज…
मुकेश थळी