इंग्लंडाचें आव्हान सोंपिल्ल्यांत जमा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सध्याचो वस्ताद इंग्लंडाक संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तींत आनीक एके लजेक घालपी हारीक तोंड दिवचें पडलें. श्रीलंका पंगडान ताका 8 विकेटींनी हारयलो. श्रीलंकेचें हें दुसरें जैत जाल्यार इंग्लंडाची चौथी हार थारली.

हांगाच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमाचेर इंग्लंडान पयलीं बॅटींग करतना फकत 156 धांवड्यो केल्यो. ते उपरांत श्रीलंकेन ही मोख 26 ओव्हरींनी मेळयली. श्रीलंकेच्या जैतांत फास्ट बॉलर लाहिरू कुमारा आनी ओपनर पथुम निसांका हांचें म्हत्वाचें योगदान आशिल्लें.

पांचांतल्यो चार मॅची वगडायिल्ल्यान इंग्लंडाची स्थिती सामकी नाजूक जाल्या. श्रीलंके आडचे मॅची पयलीं इंग्लंड गुणतकट्यांत आठवे सुवातेर आशिल्लो. पूण, आतां हो पंगड एक सुवात घसरून णववे सुवातेर पावलो. ताचे फकत दोन गूण आसात, ताका लागून ताचें सर्तींतलें आव्हान लागीं लागीं सोंपिल्ल्यांत जमा जालां.

दुसरे वटेन पांचांतल्यो दोन मॅचींनी जैत जोडपी श्रीलंकेचे चार गूण जाल्यात आनी तो गुणतकट्यांत पांचवे सुवातेर पावला.

1999 सावन इंग्लंडाक संवसारीक सर्तींत श्रीलंकेक हारोवप शक्य जावंक ना. ही परंपरा कालचे मॅचींत लेगीत कायम उरली.

मजगतीं, मोखीचो फाटलाव करपी श्रीलंकेची लेगीत सुरवात बरी जाली ना. कुसल परेरा (4) आनी कुसल मॅण्डिस (11) हे डॅव्हिड विलीच्या बॉलिंगेचेर बाद जाले. पूण, ते उपरांत सदीरा समरविक्रमा आनी पथूम निसंका हांणी तिसरे विकेटी खातीर भागिदारी करून डाव सांबाळ्ळो. दोगांयनी आक्रमक इंग्लंडाच्या आत्मविस्वासाचें खच्चीकरण केलें.

निसंक आनी समरविक्रमा ह्या दोगांयनी वैयक्तीक अर्द शेंकडे पुर्ण करतना तिसरे विकेटी खातीर म्हत्वाची शेंकड्याची भागिदारी पुर्ण केली. ह्या दोगांयनी 26 ओव्हरींनी मॅच सोंपयली. श्रीलंकेन 25.4 ओव्हरींनी 2 बाद 160 धांवड्यो केल्यो. समरविक्रमान 54 बॉलांनी सात चौके आनी एक सक्याचे मजतीन 65 धांवड्यो करून नाबाद उरलो. निसंका 83 बॉलांनी 7 चौके आनी दोन सक्यांचे मजतीन नाबाद 77 धांवड्यो केल्यो.

ते पयलीं इंग्लंडा वतीन बेन स्टोक्सान सगल्यांत 43 धांवड्यो केल्यो. जॉनी बॅयरस्टो (30) आनी डॅव्हिड मलान (28) हांणी पंगडाक बरी सुरवात करून दिल्ली. पूण, उपरांत विकेटी पडत गेल्यो. बिनबाद 45 वयल्यान ताचो पुर्ण डाव 33.2 ओव्हरींनी 156चेर तंबूंत परतलो. ताणें 111 धांवड्यांनी धा विकेटी वगडायल्यो.

मोईन अली (15) आनी डॅव्हिड विली (14) हांणी दोट्टी आंकडो हुपलो. पूण, तांची खेळी पंगडा खातीर फावोशी नाशिल्ली. लाहिरु कुमारा (3-35), कसून रजिथा (2-26), पुनरागमन करपी अॅंजेलो मॅथ्यूज (2-14) आनी महीश थीक्षणा (1-21) हांणी उत्कृश्ट बॉलींग केली.

इंग्लंड अशे तरेन पयल्या चारांनी सुवात मळोवपाक शकता

इंग्लंडाक सेमी फायनलींत सुवात मेळोवपाक आतां दुसऱ्या पंगडांच्या प्रदर्शनाचेर निंबून रावचें पडटलें. तशेंच इंग्लंडाक आपल्या उरिल्ल्या मॅचींनी बरे नेट रन रेटी सयत जिखच्यो पडटल्यो. ऑस्ट्रेलिया चारांतल्यो दोन मॅची हारता, आनी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आनी श्रीलंका एकेक मॅच हारता, तर इंग्लंडाक सेमी फायनलींत सुवात मेळोवपाची संद आसा. हाचे उरफाटें इंग्लंड फुडली एक लेगीत मॅच हारता जाल्यार ताची उरिल्ली सुरिल्ली आस्त सोंपतली.