आसगांवां बापू-पुताच्या अपहरण प्रकरणांत बायले सयत हेरां आड गुन्यांव नोंद

आसगांवां रावत्या घराचेर बेकायदो घाल्लो बुलडोझर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशेंः भायरो आल्तो-आसगांवां जेसीबीचो वापर करून घर मोडपा सयत घर धनी प्रदीप आगरवाडेकार आनी तांच्या पुताचें अपहरण केल्ल्या प्रकरणांत हणजूण पुलिसांनी बायले सयत हेरां आड गुन्यांव दाखल केला. घर मोडपा सयत आगरवाडेकार बापूय-पुताच्या अपहरणाची ब्रेकींग ‘भांगरभूंय’ न दिल्ली. उपरांत दुबावितांनी आगरवाडेकार बापूय-पुताक हणजूण्यां एका सुवातेर सोडून दिल्ले.

प्रदीप आगरवाडेकार हांचे आसगांवां जे जमनींत घर आसा, त्या 600 चौरस मिटर जमनीच्या एका चौदाच्या उताऱ्याचेर पुजा शर्मा हांचे जमीन धनी म्हूण नांव आसा. ही सुवात जमनीच्या मूळ धनया कडल्यान विकती घेतिल्ल्याचो दावो करून शर्मा हांणी आगरवाडेकार कुटुंबाक जमीन रिती करपाची सुचोवणी केल्ली. पूण तांणी जमीन रिती केली ना. ताका लागून शर्मा आनी आगरवाडेकार हांचे घर मोडपा खातीर बेकायदो कृत्याचो आदार घेतलो. उपरांत अनवळख्यांनी प्रदीप आगरवाडेकार आनी तांच्या पुताचें अपहरण केलें. हे विशींची ब्रेकींग ‘भांगरभूंय’ न दिले उपरांत हणजूण पुलिसांनी रोखडीच घडणूक थळार धांव घेवन घर मोडपाचें काम बंद उडयलें. तो मेरेन घराचो अर्दो भाग मोडून उडयिल्लो.

पुलिसांनी दोनूय वटानच्या लोकांक पुलीस स्टेशनार येवपाची सुचोवणी केली. त्या वेळार बावन्सरांनी प्रदीप आगरवाडेकार आनी ताच्या पुताक बरोबर घेतले. पूण ते पुलीस स्टेशनार पावलेच नात. ताका लागून त्या दोगांचें अपहरण जाल्ल्याचें समजून कुटुंबान पुलीस स्टेशनार धांव घेतली. उपरांत रातीं 10 वरांच्या सुमाराक दुबावितांनी प्रदीप आनी ताच्या पुताचे फोन परत करून तांकां कुटुंबा कडेन संपर्क करपाक दिलो आनी हणजूण्यां एका सुवातेर तांकां सोडून दिले.

मजगतीं, ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी एके बायले सयत हेरां आड आयपीसीच्या कलम 365, 427 आनी 34 कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला.

दोन वेगळेवेगळे गुन्यांव नोंद करात: डिलायला लोबो

घडणुकेची म्हायती मेळटकच शिवोलीच्यो आमदार डिलायला लोबो हांणी हणजूण पुलीस स्टेशनार पुजा शर्मा आनी बावन्सरा आड अपहरण आनी बेकायदो रितीन घर मोडप अशे दोन वेगळेवेगळे गुन्यांव नोंद करचे अशी मागणी केली. शर्मा हांणी आगरवाडेकार हांचे घर मोडचे पयलीं तांकां कायदेशीर नोटीस दिवप आनी उपरांत फुडली प्रक्रिया करप गरजेची आशिल्ली. पूण तशें करिनासतना तांणी थेट आगरवाडेकार हांच्या घराक बुलडोझर लावप पुरायपणान चुकीचें आनी बेकायदो आसा अशें लोबो हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना म्हणलें.