आयुर्वेद उपचार पद्दतीचो वापर करचो : बीना नायक

संयुक्ता आयुर्वेद उपचार केंद्राचें उक्तावण करतना बीना नायक. कुशीक सौरव वझे, कृतिका हजारे आनी रोशन देसाय.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयुर्वेद ही प्राचीन उपचार पद्दत. ह्या उपचाराच्या माध्यमांतल्यान आतां मेरेन कितल्याश्याच लोकांक बरो गूण मेळ्ळा. मात हालींच्या काळांत आयुर्वेदीक उपचार घेवपा खातीर वेळ नाशिल्ल्यान कितलेशेच जाण ह्या उपचारा कडेन दुर्लक्ष करतात. तुमचे कुडींत जडिल्ल्यो कितल्योश्योच व्याधी सासणाच्यो ना नपयत करपाच्यो आसत तर आयुर्वेदा बगर दुसरो पर्याय ना अशें काँग्रेस पक्षाची गोंय प्रदेशाध्यक्ष बीना नायक हांणी सांगलें.
वाळपय आपा कमर्शियलांतल्या वैद्य सृष्टी देसाय हांच्या संयुक्ता आयुर्वेद उपचार केंद्राच्या उक्तावण सुवाळ्याक तीं उलयताली. ह्या वेळार तांचे वांगडा माचयेर समाजीक कार्यकर्ती रोशन देसाय, वैद्य सृष्टी देसाय हाजीर आसलीं.
आयज परत एक फावटीं आयुर्वेद उपचार संदर्भाची जागरूकता निर्माण जाल्या. हे उपचार पद्दतीच्या माध्यमांतल्यान कसलेच तरेचे दुश्परिणाम भलायकेचेर जायनात. आयज व्हडा प्रमाणांत लोक आयुर्वेद उपचारा कडेन वळूंक लागल्यात ही खोशेची तशेंच तोखणायेची गजाल अशें बीना नायक हांणी सांगलें.
वाळपय सारक्या वाठारांत वैद्य सृष्टी देसाय हांणी अशे तरेचें उपचार केंद्र सुरू करपाचें धाडस केल्ले खातीर तांणी तांचें अभिनंदन केलें. सुरवातीक फित कापून आनी पारंपारीक दिवली पेटोवन ह्या उपचार केंद्राचें उक्तावण केलें.
ह्या केंद्रांत दर दिसा विंगडविंगड तरेचे वैद्य उपस्थीत रावतले. ह्या केंद्रांत पंचकर्मा हो म्हत्वाचो उपचार करतले. हे खातीर केंद्रांत बरे तरेची वेवस्था केल्या. त्याच प्रमाण दरेकाक जडपी वेगवेगळे तरेच्या दुयेंसांचेर रामबाण उपाय ह्या केंद्रांत करतले अशें हे विशींची माहिती दितना वैद्य सृष्टी देसाय हांणी सांगलें.
शरीर मसाज करपाची वेवस्था हांगा केल्या. हे खातीर दरेकान निदान एक फावटीं तरी ह्या उपचार केंद्राक भेट दिवन उपचार पद्दतीची जाणीव करून घेवची अशें आवाहन सृष्टी देसाय हांणी केलें. वाळपय सारक्या वाठारांत खूब उणो शुल्क दवरला. दरेकान ताचो लाव घेवचो अशें तांणी म्हणलें. वेगवेगळे तरेची उपचार पद्दत करपाची स्वतंत्र सोय केल्या अशें सांगून तांणी ह्या वाठारांत हें केंद्र  येता त्या काळांत निश्चीतपणान नावलौकीक मेळयतलें अशी आस्त उक्तायली.
मजगतीं, वाळपय सारक्या वाठारांत अश्या उपचार केंद्राची खूब गरज आसली. ती पूर्ण करपा खातीर वैद्य सृष्टी देसाय आनी हेरांनी बरे तरेचो फुडाकार घेतिल्ले खातीर समाजीक कार्यकर्ती रोशन देसाय हांणी खोस उक्तायली आनी लोकांची हांगा बरे तरेची सोय जातली अशें सांगलें.
आतां आयुर्वेदीक उपचारा खातीर पणजी, म्हापशें वा हेर शारांनी वचपाची गरज ना. सगले तरेच्यो सुविधा हे सुवातेर उपलब्ध आसात. लोकांनी ह्या उपचार केंद्राचो लाव घेवचो अशें आवाहन केलां. आपा कमर्शियल काॅम्प्लेक्स सत्तरी अर्बन को-आॅपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीच्या वाळपय फांट्याचे पयले माळयेर केंद्राची वेवस्था केल्या. लोकांनी ताचो लाव घेवचो अशें आवाहन वैद्य सृष्टी देसाय हांणी केलां.