आयपीएल जैतिवंताक 20 कोटी जाल्यार उपजैतिवंताक 13 कोटी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
अहमदाबादः आयपीएलाच्या 16 व्या सिझनांतल्या जैतिवंत पंगडाक इनामाच्या रुपान 20 कोटी रुपया मेळटले. जाल्यार फायनलींत हारपी पंगडाक 13 कोटी रुपये मेळटले.
 2008 वर्सा सुरू जाल्ली तेन्ना आयपीएलांत जैतिवंत थारल्ल्या पंगडाक 4 कोटी 80 लाख रुपये आनी हारल्ल्या पंगडाक 2 कोटी 40 लाख रुपये मेळिल्ले. 15 वर्सां उपरांत आतां तातूंत चार पटींनी वाड जाल्या.
आयपीएलाची लोकप्रियता वाडत आसा. इनामाचेय बाबतींत हे लीग सर्तींत सगल्यांचें लक्ष ओडून घेतलां. दरेका सिझनांत फ्रँचायझी व्हडा प्रमाणांत बोली लावन भारत आनी विदेशांतल्या खेळगड्यांक विकत्यो घेतात. सिझन सोपमेरेन जैतिवंत पंगडा सावन ते साखळ फेरींत भायर पडल्ल्या पंगडांक  तांकां कोट्यांनी रुपये इनाम म्हणून मेळटात.
पोरूंच्या सिझनांतल्या वस्ताद गुजरात टायटन्साक 20 कोटी आनी उपजैतिवंत राजस्थान रॉयल्साक 13 कोटी इनाम म्हणून दिल्ले. अंदूच्या आयपीएलांत इनाम म्हणून 46.5 कोटी रुपये दितले. ऑरेंज कॅप आनी पर्पल कॅप जैतिवंतांक दरेकी 15 लाख रुपये आनी नवोदीत खेळगड्याक 20 लाख रुपये मेळटले. हे सर्तीतल्या मोलवान खेळगड्याक 12 लाख रुपये मेळटले. अंदूच्या आयपीएलांत तिसरे सुवातेर आशिल्ल्या मुंबय इंडियन्सांक 7 कोटी आनी चवथ्या नंबरार आशिल्ल्या लखनौ सुपरजायटांक 6.5 कोटी रुपये मेळटले.