आयपीएलांत आतां 15 खेळगड्यां सयत पंगड मैदानार येतलेः नेमांत करतले बदल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
नवी दिल्लीः फुडल्या वर्सा जावपी आयपीएला खातीर आता नवो नेम केला. टी-20 क्रिकेटींत बीसीसीआयन बदल करपाक सुरवात केल्या. ताका लागून दरेक पंगड 11 न्हय जाल्यार 15 खेळगडे घेवन मैदानार येतलो. सध्या थळावे क्रिकेटींत हे बदल पळोवपाक मेळटले. उपरांत आयपीएलांत लागू करतले.
मुस्ताक अली टी-20 सर्तींत हे नवो प्रयोग करतले. बीसीसीआय हे सर्तींतल्यान प्रभावशाली खेळगड्यांचो नवो नेम लागू करतली. जर तो येसस्वी जाल्यार आयपीएलांत ताची अंमलबजावणी करतले. हे नेमा प्रमाण मॅची मजगतीं पंगडांतल्या खेळगड्याक बदलपाक मेळटलें.
बीसीसीआयन सगल्या राज्य क्रिकेट बोर्डांक हे विशीं परिपत्रक धाडलां. जे तरेन टी-20 क्रिकेट लोकप्रीय जाता तें पळयल्यार कांय नव्यो गजाली तातूंत हाडपाची गरज आसा अशें ह्या परिपत्रकांत म्हटणां. इम्पॅक्ट प्लेअरच्या नव्या नेमा प्रमाण मॅचींत अतिरिक्त खेळगड्यांची भूमिका म्हत्वाची थारतली. ताका लागून मॅची मजगतीं पंगडांक तांचे रणनीतींत बदल करून परिस्थिती प्रमाण येवजण तयार करपाक मेळटली.
नव्या नेमा प्रमाण जेन्ना टॉस उडयतले ते मजगतीं दोनूय पंगडांक तांच्या प्लेईंग इलेव्हन तशेंच चार पर्याटी खेळगड्यांचो पर्याय सांगचो पडटलो. तातूंलो फकत एक खेळगड्याक प्रभावशाली म्हणून वापरपाक मेळटलें. त्या खेळगड्याचो वापर करतले कांय ना, हे कॅप्टन थारायतलो. डावाची 14वी ओव्हर पुराय जावचे पयलीं प्रभावशाली खेळगड्याचो वापर करपाक मेळटलो. फुटबॉल, रग्बी आनी बास्केटबॉल सारक्या खेळांत प्रभावशाली खेळगड्याचो नेम पयलीं सावन आसा. जातूंत पंगड खेळा मजगतीं खेळगडो बदलपाक शकता. ह्या नेमाक लागून टी-20ची रंगत अजून वाडटली अशें दिसता.