आयज सांकेतीक भाशा दीस, गरज आसा वेवसायीक दुभाशींची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी: फाल्यां २३ सप्टेंबराक आंतरराष्ट्रीय सांकेतीक भास दीस मनयतात. संवसारभर सुमार सात कोटी कर्णबधीर लोक आसात. तांचें अभिव्यक्तीचें माध्यम सांकेतीक भाशेंत आसता. संवसारभर ३०० विवीध सांकेतीक भासो आसात. ताचें म्हत्व वळखून जोड राष्ट्रांनी २०१७ वर्सा सावन आंतरराष्ट्रीय सांकेतीक भाशेचो दीस मनोवपाक सुरवात केली. गोंय राज्यांत सुमारे ३ हजार कर्णबधीर व्यक्ती आसात. पूण, भारतीय सांकेतीक भास समजपी दोगूच वेवसायीक दुभाशी आसात. ताका लागून अश्या लोकांक समजप कठीण जाता. तशेंच तें आपलें शिक्षण अर्दवट सोडटात.
राज्यांत सांकेतीक भाशेचें शिक्षण फकत बारावे मेरेन मेळटा. अशें शिक्षण फकत कांय शाळांनीच दितात. फुडलें शिक्षण घेवपा खातीर शिक्षणीक संस्था वा दुभाशी नाशिल्ल्यान असल्या विद्यार्थ्यां मुखार शिक्षण सोडपा बगर पर्याय नासता. देखून चडशे विद्यार्थी शिक्षण सोडून ल्हान ल्हान कामां करतात. पूण जांकां शक्य आसा ते हेर राज्यांनी वचून सांकेतीक भाशेंत शिक्षण घेवंक शकतात.
दिव्यांजन आयोगाचे आयुक्त गुरुप्रसाद पावस्कार हांच्या मतान, राज्यांत कर्णबधिरांची भास समजपी दुभाशी उणे आसात. देखून पर्पल फेस्टीव्हलां वेळार आमकां हेर राज्यांतले दुभाशी हाडचे पडले. राज्यांतल्या शाळेंतल्या शिक्षकांक सांकेतीक भाशेचें मुळावें गिन्यान दिवचें पडटलें. हे भाशेंतल्यान अभ्यासक्रम शिकोवपाचीय सुरवात करप गरजेचें.
राज्यांतल्या आयकूंक येनाशिल्ल्या लोकां मुखार खूब आव्हानां आसतात. तांकां घरांत सांकेतीक भाशेंतल्यान आपल्या कुटुंबां कडेन संवाद सादपाक मेळटा. पूण बस स्टेशन, रेल्वे स्टेशन, पुलीस स्टेशन, वेगवेगळीं सरकारी कार्यालयां अशा भौशीक सुवातींनी तांकां आपली अभिव्यक्ती करपाक कठीण जाता. कारण तांची सांकेतीक भास हेरांक समजना. हाका लागून सरकारी कार्यालयांत दुभाश्यांची नेमणूक करप गरजेचें, अशें गोंय कर्णबधीर संघटनेचे अध्यक्ष अनंत जोशी हांणी सांगलें.