आयज पावसाची शक्यताय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हवामान खात्याचो अदमास; यलो अलर्ट जारी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः गोंयांतल्या साबार वाठारांनी आयज वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा, असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच यलो अलर्ट जारी केला. 3 ते 7 नोव्हेंबर मेरेन गोंयांत बारीक पावस पडटलो. 2 नोव्हेंबराक वातावरण सुकें आसतलें, अशें हवामान खात्यान म्हणलां.

हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण, फाटल्या 24 वरांत गोंयांत सरासरी 14.9 मिमि पावसाची नोंद जाल्या. केप्यां सगल्यांत चड 50.2 मिमि पावसाची नोंद जाल्या. पेडण्यां 44.8 मिमि, पोरण्या गोया 27.2 मिमि जाल्यार सांग्यार 24.1 मिमि पावसाची नोंद जाल्या.

30 आनी 31 ऑक्टोबराक गोंयांत यलो अलर्ट खात्यान जारी केल्लो. ते प्रमाण गोंयांतल्या खूबशा वाठारांनी दडकांनी पावस पडलो. पावसाक लागून राष्ट्रीय खेळां सर्तींत आडखळ आयली. उक्त्या मैदानार चालू आशिल्ल्यो सर्ती पावस वचा मेरेन बंद केल्यो.

फुडले तीन ते चार दीस गोंयांत चडांत चड आनी उण्यांत उण्या तापमानांत चड फरक जावचो ना. बुधवारा पणजे चडांत चड 33.3 जाल्यार उण्यांत उणें 23 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या, अशी म्हायती हवामान खात्यान दिल्या.