आयच्यान मडगांवां रेम्बो सर्कस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजीः रेम्बो सर्कशीचें 20 वर्सां उपरांत परत गोंयांत आगमन जाता. 16, 17 आनी 18 सप्टेंबराक मडगांवच्या रवींद्र भवनाचे सुवातेत हे सर्कशीचे  प्रयोग जातले. कोरोना म्हामारीक लागून सर्कशीचे प्रयोग करप शक्य नाशिल्लें तेन्ना विद्यार्थ्यां खातीर  झूम, टीम्स, यूट्यूबच्या माध्यमांतल्यान ऑनलायन, विशेश शो जाताले. म्हामारी आवाठांत आयिल्ल्यान आतां सर्कशीच्या प्रयोगांत मुंबयच्यान सुरवात जाल्ली.
मडगांवां 16 सप्टेंबराक दनपारां 12.30, 3 आनी सांजे 5 वरांचेर प्रयोग जातले. 17 सप्टेंबराक सकाळीं 10, दनपारां 12, रातीं 8 आनी 10 वरांचेर मेळून चार प्रयोग जातले. आयतार 18 सप्टेंबराक दनपारां 1.30, सांजे 4.30, 7.30 आनी रातीं 9.30 वरांचेर प्रयोग जातले. तिकिटांचो दर 300 तें 700 रुपये अधीक जीएसटी असो आसा.