आमदार विरेश बोरकाराची नावशी मरिना प्रकल्पा आड लोक जाग्रुताय

आमदार विरेश बोरकार, पंच वांगडी दिपाली काणकोणकार आनी हेर घराघरांनी वचून नावशी मरिना प्रकल्पा विशीं जाग्रुताय करतना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः सान्तआंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हाणे नावशीच्या मरिना प्रकल्पा आड आपल्या मतदारसंघात लोक जाग्रुताय करपाचें काम हातांत घेतला. थळावे पंच वांगडी आनी लोकांक घेवन तो घराघरांनी वचून व्हो प्रकल्प जाल्यार कितें जातलें हाची म्हायती थळाव्या लोकांक दिता.
ह्या मरिना प्रकल्पा पर्यावरण क्लियरन्साची गरज ना  अशें सागून सरकारान तो उबारपाक पांचवो बावटो दाखयला. व्हो प्रकल्प म्हणल्यार सान्तआंद्रे मतदारसंघातल्या दर्या देगेर रावपी लोकां खातीर मरण घांट आसा. आमच्या गांवांतल्या पर्यावरणाची राखण करपा खातीर व्हो प्रकल्प येवपाक दिवपाक जायना. ताका विरोध करपा खातीर लोकांनी एकवोटीत जावपाक जाय. ह्या प्रकल्पा विरोध करपा खातीर सोमाराक (23 ऑक्टोबर) जावपी सभेक व्हडा संख्येन हाजीर रावपाचें आवाहन  ताणे लोकांक केलां.
आपल्या मतदारसंघांत आपूण व्हो प्रकल्प कसोय उबारपाक येवचो ना. जाय जाल्यार आंदोलन करतले. झुवारी उदका वाठारांत तरकेवार दर्या जीव आसात. मरिना प्रकल्प जाल्यार ते ना नपयत जातले अशी भिरांत बोरकार हाणे उक्तायल्या. मुखेल म्हणल्यार ह्या प्रकल्पा लागून पारंपरीक नुस्तेमारी उबंतर पडटले अशें ताणे सांगलें. दोना पावला, ओशेल, कुडका, शिरिंदांव, गोवा व्हेल्हा आनी आगशी वाठारांतल्या नुस्तेंमारांचेर ह्या प्रकल्पाचो परिणाम जातलो. अशें ताणे सांगलें.
आमदार बोरकार हाचे भायर गोंयकार अगेस्ट मरिना (जीएएम) हांणील नावशी प्रकल्पा आड मोहीम सुरू केल्या. जीएएमाचो फुडारी रामाराव वाघ हाणे समविचारी संघटना, बिगर सरकारी संघटना, समाज सेवक,अॅक्टिव्हिश्ट, राजकी प्रतिनिधी हांचे कडेन पर्यावरणाची राखण करपा खातीर एकठांय येयात असो उलो मारला.