आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमेंद्र शेट हांचो अवयव दानाचो संकल्प

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचलः सामाजीक कार्य करतना मेळपी खोस वा एकाद्याक मजतीचो हात दिले उपरांत खोस जाता. तेच पद्दतीन मनीशाची जीण सोंपले उपरांत एकाद्याक अवयव दान करून हेरांचो जीव वाचोवप शक्य आसत जाल्यार ताची सारकी दुसरी सेवा आनी पुण्य कार्य ना. त्याच प्रेरणेंतल्यान दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये आनी मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी अवयव दानाचो संकल्प केलो.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हालींच अवयव दानाची घोशणा केले उपरांत काल दोगां आमदारांनी अवयव दानाचो सोपूत घेवन आदर्श घालून दिला. तांचे वांगडा भलायकी अधिकारी डॉ. मेधा साळकार आनी डॉ. अनिकेत रेडकार, डॉ. सुलोचना चंद्रोजी, मनोज साळगांवकार, संतोष गांवस हांणीय ह्या वेळार अवयव दानाचो संकल्प केलो.

दिवचल भलायकी केंद्रांत आयोजीत कार्यावळींत डॉ. शेखर साळकार हांणी ह्या उपक्रमाची सविस्तर म्हायती दितना सांगलें, मरणा उपरांत अवयव दान केल्यार जायत्या जाणांक जीवदान मेळपाक शकता. आमदार डॉ. शेटये हांचे हे पुण्यकार्य केलां.

आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी आपूण जे मेरेन जिवो आसतलो ते मेरेन कूड पुराय निरोगी दवरतलो असो संकल्प केलो. तशेंच मरणा उपरांत अवयव दान करून हेरांक जिवदान मेळप ही खोशयेची गजाली आशिल्ल्याचे म्हणलें.

ह्या वेळार अवयव दान प्रक्रिये विशींचे सोपस्कार लेखी स्वरूपांत करून घेतले.