‘आब-ए-जमजम’ सावदी भायर व्हरपाक बंदी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सावदी अरेबियान हज यात्रेकरुंचेर ‘आब-ए-जमजम’ हें पवित्र उदक व्हरपाचेर बंदी घाल्या. ते विशीं तांणी बुधवारा उसरां अधिसुचोवणी काडल्या. उदकाचेर कित्याक बंदी घाली तें स्पश्ट करूंक ना. पूण, विमान कंपन्यांक हो निर्णय खरपणान लागू करपाची सुचोवणी दिल्या. ह्या निकालाचें उल्लंघन करपी खंयचेय कंपनीचेर आमी खर कारवाय करतल, अशी शिटकावणी सावदी अरेबियान दिल्या. हाचे आदीं हाजींक 10 लिटर ‘आब-ए-जमजम’ व्हरपाक परवानगी आशिल्ली. उपरांत पांच लिटर मेरेन व्हरपाक मेळटालें.
साउदी जनरल एव्हिएशन अॅथॉरिटीन हे विशीं अधिकृत अधिसुचोवणी जारी केल्या. विमानतळा वयल्यान भायर सरतना भक्त आनी प्रवाशांच्या चेक इन सामानांत पवित्र उदकाची बाटली व्हरपाक परवानगी दिवचे नात, अशें तातूंत म्हणलां. ह्या आदेशाचेर अर्थीक धोरण आनी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य कार्यकारी उपाध्यक्षाची सय आसा. सगल्या प्रवाशांक आनी खाजगी विमान कंपन्यांक हो नेम पाळचो पडटलो.
जेद्दा आनी सावदी अरेबियांतल्या हेर सगल्या विमानतळांचेर कर्मचारी प्रवाशाच्या सामानांत पवित्र उदकाची बाटली आसा काय ना हाची तपासणी करतले.
‘आब-ए-जमजम’ म्हणल्यार कितें?
मक्काच्या ‘अल-हरम’ ह्या पवित्र मशिदी पसून सुमार 66 फूट अंतराचेर एक बांय आसा. तिका जमजम म्हण्टात. अरबी भाशेंत आब म्हळ्यार उदक. ह्या बांयच्या उदकाक ‘अब-ए-जमजम’ अशें म्हण्टात. मुसलमान समाजांतलें हें सगळ्यांत पवित्र उदक. ही बांय सुमार 4000 वर्सां पोरणी आसा, अशें मानतात. उमरा आनी हाजभक्त हें उदक आपल्या वांगडा व्हरतात. घरा येवन आपल्या सोयऱ्यांक, इश्टांक तें दितात. ही एक पवित्र भेट मानतात.