आफ्रिकेची जैताची धांव भारत आडायत?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारत आनी दक्षीण आफ्रिका ह्या पंगडां मदीं आयच्यान तीन टी-20 मॅचींचे माळेक सुरवात जाता. दक्षीण आफ्रिका अजून मेरेन भारतांत टी-20 माळ हारूंक ना. पूण, ऑस्ट्रेलिये आड हालींच सोंपिल्ली टी-20 माळ भारतान 2-1 फरकान जिखला. ताका लागून भारताचो लेगीत आत्मविस्वास निश्चीत वाडला आसतलो.

भारताचो मुखेली रोहित शर्मा, लोकेश राहुल आनी विराट कोहली हांच्या बॅटांतल्यान येवपी धांवड्यो फुडल्या म्हयन्यांत ऑस्ट्रेलियेंत सुरू जावपी संवसारीक टी-20 सर्ती पयलीं मोलादीक आसा. सुर्यकुमार यादवान लेगीत ऑस्ट्रेलिये आड उत्कृश्ट प्रदर्शन केलां, ताका लागून ह्या चारूय बॅट्समनां कडल्यान परतून एकदा बऱ्या प्रदर्शनाची आस्त आसतली.

अश्टतासांचो खेळगडो हार्दिक पांड्याक विसव दिवन ताचे सुवातेर दीपक हु्ड्डाचो पंगडांत आस्पाव केल्लो. पूण, फाटीक जाल्ले दुखापतीक लागून ताका पंगडांतल्यान भायर सरचो पडलो. ताचे सुवातेर शाहबाज अहमदाक पंगडांत घेतला.

हे माळेंत शाहबाजाचो खेळपा विशीं दुबाव आसा. हाचें मुख्य कारण म्हणल्यार फुडल्या म्हयन्यांत ऑस्ट्रेलियेंत जावपी संवसारीक टी-20 सर्ती खातीर वेंचिल्ल्या भारताच्या पंगडांत ताचो आस्पाव करूंक ना. तशेंच संवसारीक टी-20 सर्ती खातीर वेंचिल्ल्या स्टॅण्डबाय खेळगड्यां मदीं मोहम्मद शमीचो आस्पाव केला. पूण, कोरोनाक लागून ताका ऑस्ट्रेलिये आडचे माळेंत खेळपाक मेळूंक नाशिल्लें आनी आफ्रिके आडचे माळे खातीर तो अजून पुर्ण बरो जावंक ना.

जसप्रीत बुमरा आनी हर्षल पटेल आफ्रिके आडचे माळेंत खेळटलो. संवसारीक टी-20 सर्ती पयलीं तांकां मैदानांत वेळ घालोवपाक मेळटलो.

दक्षीण आफ्रिका हाचे पयलीं जूनांत टी-20 माळ खेळपाक भारतांत आयिल्लो. त्या वेळार पांच मॅचींची माळ 2-2 अशी बरोबरींत सुटिल्ली.

आफ्रिकेचो पंगड लेगीत बळिश्ट आसा. बॉलींग विभागांत कगिसो रबाडा, तबरेज शम्सी सारके बॉलर आसात, जाल्यार फाटल्या सात डावांनी 223 धांवड्यो करपी रिजा हॅण्ड्रिक्स आनी तितक्याच डावांनी 202 धांवड्यो करपी हॅन्रिक क्लासेन हांचेर अंकूश दवरपाचें कठीण काम भारताच्या बॉलरांक करचें पडटलें.