आदेवश, गजोधर भैय्या

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हिंदी सिनेमासृश्टीन भारतीय रसिकांक पयलीं सावन मोनेळ घाला. टीव्ही चॅनलांच्या हुंवाराक लागून हालींसराक तो मात्सो आटला, पूण अजूनय खंयचोय कलाकार दिसल्यार, ताका पळोवपाक भारतीय देवाच्या दर्शनाक गेल्ले भशेन गर्दी करतात. आदल्या तेंपार आॅर्केस्ट्राचें खास आकर्शण आसतालें तें मिमिक्री. तिचे म्हूण वेगळे प्रेक्षक आसताले. टीव्हीक लागून मिमिक्रीची क्रेझ उणी जाल्ली, ती परत तेंगशेर पावयली टीव्हीनूच. स्टॅण्डअप काॅमेडी शो वरवीं साबार मिमिक्री कलाकार मुखार आयले आनी तांची कारकिर्द मार्गाक लागली. असोच एक आदलो मिमिक्री कलाकार काल संवसाराक अंतरलो. 41 दीस तो मरणा कडेन झुजलो. निमित्त जालें व्यायाम करतना आयिल्ल्या काळजाच्या आताकाचें. ताचें नांव सत्यप्रकाश उर्फ राजू श्रीवास्तव. पिरायेच्या 17 व्या वर्सा तो मुंबय आयलो. 1980 त. तेन्ना आपले पयलेच कार्यावळींत अमिताभ बच्चनाचो आवाज काडून ताणें सगल्यांचें लक्ष ओडून घेतलें. त्या काळार अमिताभाचो आवाज काडपी मेजकेच कलाकार आशिल्ले. मागीर साबार आॅर्केस्ट्रा ताचे फाटल्यानूच लागले. ‘म्हज्या पोटा -पाणयाचो प्रस्न बच्चनजींक लागून सुटलो. ताका लागून तांचें म्हजे जिणेंत खूब म्हत्व आसा. तें कायम उरतलें’ अशें राजू श्रीवास्तवान सांगिल्लें.
मिमिक्रीच्या कार्यावळीं वांगडाच राजून सिनेमांनीय ल्हान सान भुमिका केल्यो. तातूंतले कांय खूब गाजले. ताचो पयलो सिनेमा आशिल्लो, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षिता वांगडचो तेजाब. उपरांत मैने प्यार किया, बिग बाॅस, बाजीगर, आमदनी अठ्ठणी खर्चा रुपय्या अश्या जायत्या सिनेमांनी राजून काम केलें. मात तातूंत ताचें तशें नांव जालें ना. कारण ह्यो भुमिका ल्हान आशिल्ल्यो. खरी वळख आनी पयसो मेळ्ळो तो ‘द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चॅलेंज’ कार्यावळींत. 2005 त ही संकल्पना सर्तीच्या रुपांत भारतांत पयलेच खेप आयिल्ली. साहजिकूच सासू- सुनांच्या माळांक वाजेल्ल्या प्रेक्षकांनी ‘लाफ्टर चॅलेंज’ उखलून धरली. हे कार्यावळींत राजूक ‘किंग आॅफ काॅमेडी’ हो किताब मेळिल्लो. आतां कपिल शर्मा शो उपरांत दरेका चॅनलाचेर एक तरी विनोदी कार्यावळ दिसता. (तांकांय लोक विटल्यात ते सोडा.) पूण 15 वर्सां पयलीं लोक खास असल्या कार्यावळींक रावताले. राजू श्रीवास्तवाचो विनोद सादो, सरळ, दर्जेदार आशिल्लो. टायमिंगूय अफलातून, म्हणटकच तो रोखडोच लोकप्रीय जालो. लाफ्टर चॅलेंज सर्तींत ताचे वांगडा नवीन प्रभाकर, सुनील पाल आनी भगवंत मान (सध्याचे पंजाबाचे मुख्यमंत्री) आशिल्ले. वाचप्यांक याद जाता आसतलें, नवज्योतसिंग सिद्धू, जाॅनी लिवर हे कार्यावळीचे परिक्षक आशिल्ले. हिंदी सिनेमाच्या मळाचेर एके रातींत कलाकार खंयचे खंय पावता. राजू श्रीवास्तवाचें तशेंच जालें. हे कार्यावळी उपरांत ताका कामां मेळत गेलीं. काॅमेडी सर्कस, द कपिल शर्मा शो, मजाक मजाक में, गँग्स आॅफ हसींपूर, राजू हाजीर हो अश्यो जायत्यो कार्यावळी. सिनेमा पुरस्कार वितरण सुवाळ्यांतूय तो दिसतालोच. ताचें गजोधर भैय्या हें भोजपुरी उलोवपी पात्र बरेंच गाजलें. रामदेव बाबा, लालू प्रसाद यादव, अमिताभ हांच्यो ताणें केल्ल्यो मिमिक्रीय लोकांनी तकलेर घेतल्यो.
राजू श्रीवास्तवाचें तशें पळोवंक गेल्यार अश्टताशी व्यक्तीमत्व. ताणें मिमिक्री, मागीर अभिनय, स्टॅण्ड अप काॅमेडी, जायरातीय केल्यो. 2013 वर्सा नच बलिए – 6 त वांटो घेवन ताणें घरकान्नी वांगडा नाचांतूय आपूण फिशाल आसा हें दाखोवन दिलें. ताचे पयलीं 2009 त बीग बाॅस 3 तूय तो दिसलो. कलाकार लोकप्रीय जालो, काय ताका राजकारणाची आॅफर येता आनी भोवतेक सगले कलाकार भोवमतान वेंचून येतात. एखादो आडवाद आसत. राजू श्रीवास्तवाकूय समाजवादी पक्षान मार्च 2014 त कानपूर मतदारसंघांतल्यान लोकसभेची तिकेट दिली. पूण, थळावे समितीचो तेंको मेळना हें कारण दिवन ताणें उमेदवारी न्हयकारिल्ली. उपरांत रोखडोच तो भाजपांत गेलो. स्वच्छ भारत अभियानाचे ब्रॅण्ड अॅम्बेसेडर म्हूणय ताची निवड जाल्ली. समाजसेवेचीय राजूक खूब आवड आशिल्ली. जातिवंत आनी निसुवार्थी कलाकार आपलें मळ सोडून हेर कडेन रमनात. राजू श्रीवास्तवूय ताका आडवाद नाशिल्लो. कांय काळान तो परतून कलेच्या मळार आयलेो. निमणे मेरेन काम करीत रावलो. ताच्या मरणान भारतीय मनोरंजन मळा वयलें एक नखेत्र ना जालां. ताका आर्गां.