आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कारा खातीर अर्ज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आदिवासी कल्याण संचालनालयाचे वतीन खेळांमळां वयल्या प्रतिश्ठीत व्यक्तींक 25 मे 2022 दिसा राज्य ‘आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार’ भेटयतले अशें खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान कळीत केलां.
1 एप्रील 2021 ते 31 मार्च 2022 मेरेनच्या काळांत जाल्ल्या राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्या वयल्या खेळां सर्तींनी उत्कृश्ठ प्रदर्शन केल्ले एसटी समाजांतले खेळगडे ह्या पुरस्कारा खातीर अर्ज करपाक पात्र आसात. राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पांवड्या वयल्या खेळां सर्तींक युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालयाची मान्यताय आसपाक जाय आनी खेळगड्याक संबंदीत खेळां फेडरेशनान सर्तीत वांटो घेवपाक धाडिल्ले आसपाक जाय. पात्र खेळगड्यांनी आपले अर्ज पुराय माहिती आनी खेळां फेडरेशनान जारी केल्ल्या गुणवत्ता प्रमाणपत्रा सयत 29 एप्रील मेरेन सुवादीन करपाक जाय.
पुरस्कारा खातीरचे विहीत नमुन्यांतले अर्ज खात्याच्या www.dsya.goa.gov.in हे वेबसायटीचेर उपलब्ध आसात. चड माहिती खातीर दिनेश देसाय, मोबायल 7038188628, पालवी शारिरीक शिक्षण अधिकारी कांपाल, पणजी हांचे कडेन संपर्क सादचो अशें कळीत केलां.