आदले दिसाचें शेळें जेवण भलायकेक कितलें बरें आनी वायट: डब्ल्यूएचओचो रिपोर्ट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतीय संस्कृतायेंत अन्नधान्याक पूर्णब्राह्म अशें मानतात. अन्न उडोवप हो जेवणाचो अपमान मानतात. ताका लागून आयज केल्लें जेवण जर उरलें जाल्यार तें लोक परतून तापयतात आनी खातात. पूण कांय जाणांच्या मतान जेवण परतून तापोवन खाल्यार तें भलायकेक माल अशें मानतात. संवसारीक भलायकी संघटनेनय हे विशीं म्हायती दिल्या. आदल्या दिसाचें शेळें जेवण कशें परतून गरम करचें हाचे विशीं डब्ल्यूएचओन म्हायती दिल्या.
डब्ल्यूएचओच्या म्हणण्या प्रमाण शिजयल्लें जेवण रोखडेंच खावपाची इत्सा ना जाल्यार परतून गरम करचें. पूण तें सारकें तापोवप गरजेचें आसता. अशे तरेन जेवण परतून तापयल्यार तें सुरक्षीत आनी निरोगी उरतलें. जेवण सेगीत तापयल्यार तें सारकें पचना. कोंबडी, तांतयां अशें प्रोटीन आशिल्लें खाण परतून तापयल्यार तांतल्या प्रोटिनाची रचणूक बदलता. हाका प्रोटीन डिनेचुरेशन अशें म्हण्टात. हे प्रक्रिये उपरांत पोशक तत्वांचें प्रमाणूय उणें जाता.
तांदूळ, पास्ता सारकिल्लीं खाणां शिजयतकच बॅक्टेरिया वाडपाक लागतात. परतून तापयल्या उपरांत लेगीत ही बॅक्टेरिया नश्ट जायनात आनी रोगांचो धोको वाडटा. बटाटे वा ब्रेडा पसून तयार केल्लें खंयचेंय जेवण परतून तापयल्यार तातूंत ऍक्रिलामायड तयार जाता. हाका लागून कॅन्सर सारकिले रोग जावंक शकतात. भाजी परत परत तापयल्यार वा तेलांत तळल्यार ताची पोत, रुच आनी कुरकुरीतपणां ना जाता.
डब्ल्यूएचओच्या मतान जेवण उण्यांत उणें सत्तर अंश सेल्सियस मेरेन परतून गरम करूं येता. अशें केल्यार तातूंत जमपी बॅक्टेरिया मारपाक मदत जाता. पूण ही प्रक्रिया फकत एकदांच करपाक जाय. कारण जेवण सेगीत तापयल्यार अन्नधान्याचो दर्जो आनी सुरक्षिततायेचेर प्रस्न उप्रासूंक शकतात.

कांय जेवणां परतून तापयल्यार सुकतात. देखून तापोवचे पयलीं तातूंत मात्शें उदक शिंपडावचें. अशें केल्यार ताची रूच तिगून उरता.
उरिल्लें जेवण आसल्यार तें परतून गरम करचे परस दुसरें तयार करपाचो यत्न करात.
मायक्रोवेव्हांत जेवण तापयतना ताका धांपून दवरप म्हत्वाचें. टायमर सेट करून मदीं हालोवप. ताचें तापमान १६५ अंश सेल्सियस पाव मेरेन ताका तापोवंक जाय.