आतां हात वयर करून जातली नगराध्यक्षांची निवड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वादग्रस्त पालिका दुरुस्ती विधेयकाक विधानसभेची मान्यताय

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : विरोधकांचो विरोध आसतना लेगीत हात वयर करून नगराध्यक्षांची निवड करपी नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक सरकारान मंजूर केलें. हें विशीं सरकारान पयलीं अध्यादेश जारी केल्लो. आतां अध्यादेशाचे कायद्यांत रूपांतर जातलें. शार उदरगत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हें विधेयक सभाघरांत मंजूर करून घेतलें.
आमदार विजय सरदेसाय हांंचे सयत हेर विरोधी आमदारांनी हें दुरूस्तेक हरकत घेतली. पालिकांचेर नियंंत्रण दवरपाचो सरकाराचो हो यत्न चुकीचो आसा. लोकशाय मार्गान सरकारान पालिकांचेर नियंत्रण दवरचे. कायदो करून नियंत्रण दवरप अयोग्य. एकाद्या आमदाराक खोशी करपाचो हो यत्न आसा, असो आरोप विजय सरदेसाय हांंणी केलो.
विधेयक चिकित्सा समिती कडेन सादर करपाची मागणी जाली. नगरसेवक परत परत एका गटांतल्यान दुसर्या गटांत उडयो मारतात. हाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर ही दुरुस्ती गरजेची आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
मडगांव नगराध्यक्षांच्या निवडी पयलीं सरकारान गुपीत मतदान घेनासतना हात वयर करून निवड करपाचो अध्यादेश जारी केल्लो. हाचें आतां कायद्यांत रुपांतर जातलें. विधेयकाक 27 आड 7 मतांनी मान्यताय मेळ्ळी.
नगरपालिका दुरुस्ती विधेयका सयत गोंय पंचायत राज दुरुस्ती विधेयक, गोंय खाजगी विद्यापीठ दुरुस्ती, गोंय भूंय महसूल दुरुस्ती, गोंय अनधिकृत बांंदकाम नियमीत विधेयकाक सभाघरान मान्यताय दिली. पंचायत राज दुरुस्ती विधेयका सयत सगल्या विधेयकांक विरोधकांनी विरोध केलो. विरोध भायरावन संबंदींत खात्याच्या मंत्र्यांनी विधेयकां संंमत करून घेतली.
अनधिकृत बांंधकाम नियमन दुरुस्ती विधेयक येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी मंगळारा सभाघरांत सादर केल्लें. बुधवारा हें विधेयक संंमत जालें.
बेकायदाे बांदकामांक उर्बा दिवपी हें विधेयक आसा,असो आरोप आमदार एल्टन डिकॉस्ता हांंणी केलो. 2014 पयलींचीं अनधिकृत बांदकामां नियमीत करपा खातीर ही दुरुस्ती केल्ली. जांणी पयलीं अर्ज करुंक नात, तांंकां आतां अर्ज करपाक 90 दीस मेळटले.
पंचायतीन बांदकामांक 30 दिसांंत परवानो दिलो ना जाल्यार अर्ज गट विकास अधिकाऱ्यां कडेन मान्यताये खातीर धाडपी पंचायत कायदो दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत मान्य केलें. ह्याय दुरुस्ती विधेयकाक काँग्रेस सयत हेर विरोधी पक्षांनी विरोध केलो. विधेयक 27 आड 7 मतांनी मान्य जालें.